Помощ - Търсене - Потребители - Събития
Пълна версия: Тъмните сили в Supernatural
GGbit.info > Развлечение > Кино и телевизия > Сериали > Текущи > Supernatural > Отвъд Легендата
ThePinkDuck
Във всеки епизод от сериала Дийн и Сам се изправят срещу някаква гад и винаги намират най-удачния начин да я утрепат. За повечето същества всички сме чували, но едва ли някой знае как се трепят или пък вярва, че наистина съществуват. Факт е, че и до ден днешен хората продължават да вярват във вещици, вампири, призраци и какво ли още не. Ето малко информация която изрових и преведох.

DEMONOLOGY
Демонология


Какво представлява Демонът?

Демонът се смята за свръхестествено същество което няма тяло от плът и кръв, отмъстителен и злобен. Описват го като дух който е много опасно да се опитва да бъде контролиран. Често се появяват след като са били призовавани от вещици/вещери. В повечето случаи демоните са недоловими за зрението ни или някое от другите ни сетива. През Средновековието се е смятало, че демоните можели да се разхождат по Земята невидими, но пожелят ли биха могли да обладаят чието тяло си поискат. За да се разкрият пред хората те трябва да наложат своя контрол над човек или животно.

Произход на Демонологията

Повечето учени признават, че юдео-христианската религия е дълбоко задължена на Зороастрианизма, заради въвеждането на Ангелологията и Демонологията и на Сатаната като най-голямото зло.

Еврейска Демонология

Информация касаеща Демонологията е открита в еврейските текстове на Танак. Там пише, че демоните се делят на два вида Сеирими и Шедими. Сеиримите, ”космати същаства” били предлагани за жертвоприношенията в полетата, описват ги като развратни същества, които танцуват сред пустоща. Шедимите били използвани в кабалистични церемонии и точно те са тези които обсебват хора и животни.

Демонологията в Новият Завет

В Евангелието от Марк, Исус Христос прогонва множество демони или зли духове от тези които са били заразени с различни болести. Група еврейски заклинатели, познати като "Синовете на Сцева" се опитали да прогонят много силен дух. Но без да вярват или познават Христос те претърпели провал, а последиците били катастрофални. Съвременната Римо-католическа църква учи, че Ангелие и демоните са истински , а не просто символични същества.

Християнска демонична митология

Според Християнската митология когато Господ създал ангелите им предожил същото което предложил и на човечеството - да Го последват или да бъдат прогонени. Няколко Ангели решили да не Го следват, а вместо това избрали пътят на злото. Това не са падналите ангели, а същества в пред-човешко състояние, познати като демони. Паднали ангели са по-късно опълчилите се на Господ, водени от Луцифер, който по-късно бива наречен Сатана. След това още 200 Ангели познати като Григорийте,водени от Семязза, Азазел и други ангелски предводители, някои от тях се превърнали в демоните които крал Соломон призовал и затворил в метален кораб, Гоетските демони, дошли на Земята да съжителстват с дъщерите на хората.

Явяване на Демон

Демоните се появяват в толква атрактивна фочма, че дори християните биват измамени от тях. Павел дори предупреждава "Самият Сатана се преобразява като Ангел на доброто. Никак не би било странно ако слугите му се маскират като слуги на спреведливоста." (2 Коринтяни 11:14-15). В традиционната черна магия демонитв обикновенно имат 2 форми: чудовищна и приятна. Приятната може да бъде красива жена или добре изглеждащ мъж.Когато демонът е сред много хора той придобива човешки облик. Демоните в животинска форма не са толкова важни. Още по-маловажни са тези които се появяват във формата на насекоми или растения. На последно място са тези които се появяват във формата на предмети, независимо от широкоразпространеното мнение, че е тъкмо обратното.

Светена вода
Светената вода е вода която е била благословена, най-често влиза в употреба за изпълнението на различни религиозни ритуали. Химическият и състав е същият като на обикновенната вода. Веднъж осветена към нея може да се прибавя още вода, това не промени качеството и незавосомо дали доливаната вода е повече от първоначално осветената. Вода може да бъде осветена всеки ден от годината с изключение на Великден и Петдесетница. Светената вода е същата използвана при ортодоксалните ритуали за покръстване или баене, използва се и в Баптизмът.

Ритуалът по приготвянето на Светена вода си е един вид заклинание. Свещенникът първо бае на солта, а после и на самата вода. Традиционното латинско заклинание гласи :

Exorcizo te, creatura aquж, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in nomine Jesu Christi, Filii ejus Domini nostri, et in virtute Spiritus Sancti: ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis, per virtutem ejusdem Domini nostri Jesu Christ: qui venturus est judicare vivos et mortuos et sжculum per ignem.

Deus, qui ad salutem humani generis maxima quжque sacramenta in aquarum substantia condidisti: adesto propitius invocationibus nostris, et elemento huic, multimodis purificationibus prжparato, virtutem tuж benedictionis infunde; ut creatura tua, mysteriis tuis serviens, ad abigendos dжmones morbosque pellendos divinж gratiж sumat effectum; ut quidquid in domibus vel in locis fidelium hжc unda resperserit careat omni immunditia, liberetur a noxa. Non illic resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens: discedant omnes insidiж latentis inimici; et si quid est quod aut incolumitati habitantium invidet aut quieti, aspersione hujus aquж effugiat: ut salubritas, per invocationem sancti tui nominis expetita, ab omnibus sit impugnationibus defensa. Per Dominum, amen.

Credit:sn.tv
Превод: Моя милост

Тук може да пишете вие какво мислите за всякакви същества от Тъмната страна и да давате информация която имате за тях. Препоръчително е да са се появявали в сериала. Искам само да помоля цялата информация която поствате да е на български. Запомнете нещо: Всеки има право на лично мнение, никой не е длъжен да се съгласява, а само да го уважава! Вие сте на ред!
Relevant Advertise!
Nasi
МЕРСИ много worthy.gif worthy.gif worthy.gif за полезната информация, беше ми много интересно да я прочета 4.gif 4.gif 4.gif
James towel keeper
оооо много ти благодаря!!! 4.gif 4.gif 4.gif Много полезна информация!!!! Ето какво намерих:

ДЕМОНИ

Произход и история
Думата демон произхожда от гръцки и означава “дух-пазител” или “ангел-хранител”. Счита се, че едва през Средновековието думата добива негативен характер, а на съществата, назовавани демони се приписват отрицателни качества.


Християнска демонология
В християнството, демоните (наричани също нечисти духове) са били някога ангели, които са служели на Господ. Князът на ангелите и техен предводител Сатаната се възпротивил на Бога, защото самият той се възгордял и пожелал да стане Бог. Бог трябвало да бъде свален, за да може Сатаната да се възкачи на трона му и да властва над вселената. Сатаната привлякъл на своя страна около една трета от ангелите за да му помогнат в осъществяването на плана му. Господ обаче се оказал по-силен и изхвърлил Сатаната и привържениците му от небесните ефирни и вечни селения, като ограничил властта на Сатаната единствено върху Земята. От тогава хората са посещавани от невидими, но не и “неосезаеми” демони, които ги мамят, подвеждат и застрашават (виж също Екзорцизъм. Счита се обаче, че тези “изпитания” се допускат от Господ, и могат да доведат или до изгубване на безсмъртната човешка душа или до спасението й, според свободната воля на човека.

Демоните се класифицират от демонологията според вредата, която нанасят и мястото им в йерархията на ада.

Едно от най-пълните съчинения на тази тема е Malleus Maleficarum на Хенрих Крамер, както и Demonolatry на Николай Реми.

В християнските демонологии се описват и способи за призоваване на демони и подчиняването им за целите на призоваващия. Често демоните се появяват и в сюжет, описващ войната им с ангелите.

За демоните се говори и в апокрифната библейска Книга на Енох.


Древноегипетски вярвания
Древните египтяни вярвали, че безброй демони изпълвали земята, въздуха и водата. Халдейците познавали не само свързаните със службата им към небесата духове, но и такива, чието поведение и действие били свързани с определени местности, както и огнени, светлинни, полски и други видове духове.


Персийска демонология
Персийците са имали напълно развита система и класификация за демоните: добрите са били подчинени на Ормузд, а злите – на Ариман


Ислямска демонология
В Исляма съществуват джинове – демонични, създадени от огъня същества, които редом с ангелите и дяволите играели важна роля в живота на хората. Демоните общували с хората. Често се явявали взели формата на черни кучета. Според легенди, Сюлейман (Соломон в християнството) накарал джиновете да му служат да му построят ненадминат дворец и да изпълняват всяко негово желание. Непокорните затварял в делви и запечатвал с пръстена си.

Демоните в индуизма и будизма
В индийската митология демоните също имат своето твърдо определено място. Те често са врагове на боговете. Според някои индийски схващания, демоните някога са били богове. Индийците вярват, че има различни видове демони – ракшаси, марути, дайтии и др., които често се явяват като животни – кучета, тигри или пък като особено грозни хора.

Демоните в Древна Гърция
Първоначално древните гърци са съзирали демони и духове (свръхестествени същества) във всички тревожни природни явления, включително шумът на листата на дърветата, пеенето на щурците и др., а по-късно започнали да преписват на духовете неразбираемите процеси като пресичането на млякото, бременността, стареенето и т.н. В древния Изток духовете са били част от световния ред, като са считани за причинители на болестите или смъртта. Гръцкият писател Хезиод (ок. 700 пр.н.е.) описва в творбата си “Теогония” различни видове и класове демони, които определя като същества, намиращи се на стълбицата между човека и боговете. Важна роля в демонологията изиграва и “неоплатонизма” (ок. 300 пр.н.е.), който представя целия политеизъм на гърците като вярвания в демони – низшите богове на природата, посредници между безпомощния човек и висшите богове.
ThePinkDuck
ЕКЗОРСИЗЪМ”RITUALE ROMANUM”

”Rituale Romanum”, наричана още ”Ритуалът” е официалнaтa католическa обреднa книгa. Съдържа всички дейности извършвани от свещенника които не са включени в Официалният църковен требник, но също така и включените в него. За първи път излиза из под перото на Папа Пол V през 1614год.


Наръчник за Екзорсизъм

”Rituale Romanum” е свещенническият официален, формален наръчник за ритуалите по очистването, който Римо-католическата църква одобрява. Не дава ясни указания как точно се извършва екзорсизъм. Вместо това предупреждава свщенниците да бъдат особено внимателни за да не прилагат ритуала върху хора, които може да не са обладани. ”Rituale Romanum” съдържа и инструкции за очистване на домове и други места за които се смята, че може да са обладани от демони или духове. С напредването на медицината и науката за психичните заболявания през началото на 50те години графата в ”Rituale Romanum” – ”симптомите на обладаните са...” бива променена на ”може да са симптоми на демонично обладаване”.


Ефектът ”THE EXORCIST” (”Заклинателят”, 1973)

Втората голяма промяна в книгата става през Януари 1999, заради филмът ”The Exorcist”. Премиерата на филма е през 1973та година. Пред кината имало наредени линейки които да поемат случаите на истерия сред зрителите, а Католическата църква отбелязала рекордно покачване на желаещите да се изповядат. Църква във Вашингтон получила 40 молби за очистване след премиерата на филма! На съвет във Ватикана, през Януари 1999год., кардинал Хорхе Артура Медина обновил ”Rituale Romanum” като вписал вътре предупреждение, че свещенниците трябва да извършват ритуала само ако са напълно сигурни, че жертвата е обладана от демон или дух.


Историята на Екзорсизмът

Извършването на подобни ритуали може да бъде проследено назад в историята. Християнските традиции водят началото си от Вавилон, по времето на Исус. Исус използвал очистването за да лекува болните. През следващите векове Християнството и очистителните ритуали придобивали все по-голяма популярност. През Средновековието в Европа, благословия била изпозлвана да пази посеви, домове, владения, докато екзорсизмът се смятал за ритуал на прочистване. Също така през Средновековието огромни тълпи се събирали за да гледат как вещици биват очистени чрез мъчения.


Какво точно представлява Кръщенето?

Кръщенето всъщност отразява тези ранни вярвания. То се използва за да ”разкара” първородният грях. Потапянето във вода по време на кръщене символизира спускането към покоите на Дявола, а издигането е завъщането към светлината на християнството.


Симптоми

Симптомите сигнализиращи демонично обсебване са както следва: индивидът развива паранормални способности, суперчовешка сила, очевидни познания по езици преди това непознати, съпроводени от екстремна непоносимост към свещенни текстове и предмети.


Процесът на очистване

Процесът на изпълняване на екзорсизъм се подобрява и променя през годините. Най-добре е свещенника да се очисти от греховете си преди началото на ритуала, тъй като демонът може да обърне греховете му срещу него самия. Когато рецитира пречистващите стихове свещенникът трябва да използва майчинския си език, макар, че най-ефективен е латинският. По време на цялото рецитиране се правят кръстове, чете се светото писание и се поставят ръце върху жертвата. Заклинателят вика демонът или духът, да се покаже и в името на Исус Христос да остави на мира жертвата.
Обикновенно в стаята има 3ма души заедно със Заклинателят. Млад свещенник който стои до извършващият ритуала, за да се учи и ако се наложи да поеме извършването. Медицинско лице което в случай на нужда да даде на жертвата лекарство. Третият човек в стаята е физически здрав член от семейството, обикновенно ако жертвата е жена то и роднината е жена.
Екзорсизмът стъпка по стъпка:
1) Заклинателят е облечен в расо и лилав шал (как му се викаше на това не се сещам) единият край на който трябва да е поставен върху врътът на обсебеният човек, а ако той е буен то шалчето трябва да се завърже.
2) Заклинателят пръска всички присъстващи със Светена вода.
3) Молитвата
4) Пасаж 54 (Спаси ме, Боже, в Името)
5) Молба за Божията милост за извършването на ритуала
6) Евангелието (Йоан I; и/или Марк XVI; Лука X; Лука XI)
7) Подготвителна молитва
8) Първи екзорсизъм
9) Молитва за успех и правене на знаци над демоничното.
10) Втори екзорсизъм
11) Молитва за успех
12) Трети екзорсизъм
Екзорсизмът и демоните не са просто плод на нашето въображение, те съществуват. Римо-католическата църква потвърждава присъствието им и силата която могат да имат над даден индивид. Непознатото и свръхестественото съществува и просто чака да бъде открито. Истината е някъде там.

Credit: sn.tv
Превод: Моя милост
ani4ka_89
Аз имам една статия за вампири, но тя е на английски. Като ми остане повечко време, ще я преведа и постна
ani4ka_89
Вампирите

Вампирите са митологични създания, за които се твърди, че или са съживени трупове на хора, или хора, пили кръв от вампир. Те се хранят с човешка и/или животинска кръв. Характеристиките им варират в различните култури, но в повечето се споменава, че пиенето на човешка кръв дава свръхестествени сили.
В Европа хората са вярвали, че вампирите са ужасни чудовища, вдигнали се от гроба. Смятало се е, че са били самоубийци, престъпници или зли магьосници, въпреки че в някои случаи вампирът можел да превърне някоя от невинните си жертви в себеподобно. Повечето от европийските вярвания имат славянски произход. Някои са вярвали, че хората с червени коси задължително са вампир, както и тези с асоциално поведение, различните и тези, загинали при неестествени, странни обстоятелства. След смъртта на такива хора са били предприемани мерки, като например дрехите им да бъдат закованите за стените на ковчега, поставяне на разпятие в ковчега, също така дървени стърготини, а някои са били приковавани чрез дървени колове.
Доказателствата, че един човек е вампир са измирането на добитък, роднини или съседи, ако се ексхумира трупът и ноктите и косата са пораснали или кръв по устата.
Вампирите, както и други славянски митологични същества, се страхували от чесън. Можело да бъдат унищожени чрез наръгване с кол, обезглавяване, изгаряне, повтаряне на церемонията на погребението, напръскване със светена вода или екзорсизъм.
Поради близостта на Румъния със славянски държави, вярванията свързани с вампири там са сродни със славянските. Освен предпоставките, включени в славянските легенди, румънците смятали, че хора, родени с анатомични изменения (като опашка нопример), родени преждевременно, извънбрачни деца или на ччиято майка черна котка е пресекла пътя, са обречени да станат вампири. Освен това, ако бъдеш ухапан от вампир, означавало със сигурност, че и ти ще се превърнеш в такъв след смъртта си.
Гробовете са били отваряни 3 години след смъртта на дете, 5 години след смъртта на млад човек и 7 години след смъртта на възрастен, за да се провери дали няма признаци, че човекът е станал вампир.
В днешно време все още има хора, които вярват във вампири. В последно време се заговори много за т. нар. енергийни вампири, т.е. хора, които се хранят с енергията на другите. Смята се, че най-често използват огледала на публични места за събирането на тази енергия.
Cedric
А такааа.Статийките са супер.Отдавна пиша по форуми за информация за окултизъм и призоваване на демониsmile.gifБлагодаря ви много smile.gif
ThePinkDuck
BLOODY MARY

Коя е Кървавата Мери?

Трудно е да се даде отговор на този въпрос. „Искам да кажа, има над 50 версии коя всъщност е тя. Някои казват, че е вещица, други, че е осакатена съпруга, а има и още много истории.” Отмъстителният дух има много имена: Кървавата Мери, Кървавите Кости, Дяволската Мери, Мери Уорингтън и Мери Джейн са само част от тях. Някои предполагат, че Мери е самата Дева Мария, но без отмъстителната част. Други са точно на противоположното мнение, че Мери е самият Дявол, а може би дъщеря, съпруга или сестра на Сатаната!

Призоваването на Кървавата Мери

Точните изисквания за извършването на ритуала са доста разнообразни. Двата най-често срещани компонента са огледалото което трябва да се намира в тъмна стая и поварянето на определен текст няколко пъти. Някои казват, че Кървавата Мери се появява само на определени дни, други ритуали включват хвърляне на вода по огледалото, търкане на очи и държане на нож. Някои легенди твърдят, че ако преминеш покрай тъмно огледало, независимо дали си я призовал или не, КърваватаМери ще те спипа.
Има доста разновидности на фразите използвани в призоваването : „Кървава Мери”, „Кати появи се”, „(Не) Вярвам в Мери Уърт”, „Кърваво огледало” и „Кървава Мери държа детето ти”. Понякога призоваването изисква казването на светата молитва на обратно.
Някои ритуали включват запалени свещи, въртене в кръг или държане на ръце. Запалените свещи най-често се свързват с магията. Въртенето в кръг е част от древните вещерски ритуали. Държането за ръце предполага всички да изпитат едно и също призрачно присъствие ако има такова.

Кървавото Огледало

“Навсякъде из страната децата играят на Кървавата Мери и до колкото знаем, никой не е умрял от това.” Има най-различни версии какво причинява Кървавата Мери на тези които я призоват. Някои твърдят, че те издира с острите си нокти, други, че разкъсва лицето ти със зъби! В други разновидности на легендата, Кървавата Мери използва оръжие с което или те напада, убива или те кара да извършиш самоубийство! Понякога може дори да те затвори в огледалото. Кървавата Мери е известна още и с това, че избожда очите на жертвите си!
Понякога срещата не включва насилие. Може просто да мернете отражеието и в огледалото. Може дори да се съгласи, да отговори на въпросите ви към нея.
Понякога никой не се показва, а водата във ваната става кърваво червена или започвате да виждате белези по тялото си които въщност ги няма или започвате да получавате мрачни видения за бъдещето.

Фолклорът на Огледалото

“Има много предания за огледалата – че разкриват всичките ти лъжи, всичките ти тайни, че са истинското отражение на душата ти, ето защо е лош къснет да счупиш огледало”.
Голяма част от фолклора е посветен на огледалата, включитено вярването, че душата излиза от тялото и се появява във огледалото под формата на отражение. Това вярване подхранва най-разпространеното вярване за огледалата – счупиш ли огледало, чакат те седем години лош късмет. Много култури вярват, че счупилият огледало, прекършва и душата си. За да си върне нза болката от нараняването, душата носи на притежателя си седем години лош късмет. Римляните свързвали седен годишния лош късмет с вярването, че н всеки седем години живота се възобновява. Да счупиш огледало означава да отнемеш нечие здраве, а това не се възстановява нито в рамките на седем, нито на седемдесет години.
Някои култури вярват, че счупеното огледало е полиджба за наближаваща смърт в семейството. Свързването на огледалата със смърта подклаждат и вярванията, че душата може да остане в капана на огледалото. По тази причина на децата често се забранява да се поглеждат в огледалото докато не навършат поне една година. Огледалата се покриват по време на сън и болест, че докато се лута душата да не се хване в капана на огледалото и да не може да се върне в тялото. След смърт, огледалата също се покриват за да не се прикове душата към някое от тях и така да забави пътя си към светлината.

Credit: sn.tv
Превод: Моя милост
ThePinkDuck
Woman in White

Жената в Бяло

Предаванията вървят в много разновидности. Най-известното от тях е мексиканската история за ЛаЛоронна – Ридаещата Жена.
Историята се развива много отдавна когато красива индийска принцеса, Дона Ловерос се влюбва в красив мексикански благородник Дон Монтескарлос . Принцесата обичала благородника много силно и му родила две деца, той обаче отказвал да се ожени за нея. Когато най-накрая я изоставил и се оженил за друга жена, Дона обезумяла от ярост и заклала двете си деца. Властите я намерили да се лута по улиците, ридаеща, а дрехите и били целите в кръв. Била обвинена в детеубийство и увиснала на бесилката.
От този ден се носи преданието за Ридаещата жена, която обикаля нощем улиците в кървавата си рокля и скърби за убитите си деца. Ако се сблъска с дете по пътя си, най-често го отнася със себе си в длната земя, където духът и неспокойно почива.

Изчезващия стопаджия

Част от историята в SUPERNATURAL, не е изцяло по легендата за Жената в Бяло. По-скоро комбинация между нея и градската легенда за Изчезващия стопаджия. Тази легенда разказва за мъж който когато се обръща да се сбогува с необичайната си пътничка открива, че тя е изчезнала, а по-късно научава, че мистериозната дама е умряла няколко години по-рано. Има доста варияции на легендата: някои твърдят, че Стопаджията оставя след себе си предмет като книга или шал, други твърдят, че Стопаджията изчезва когато превозното средство мине покрай гробище, а в груги легенди Стопаджията е нещо като пророк. Според фолклористката Ян Брунванд, градската легенда за Изчезващия Стопаджия още от времената на каруците и конете.

„Спомняш ли си полтъргайста от Амхърст или Дяволските Порти в Клифтън?”

Полтъргайста в Амхърст

През 1878, Естер Тийд, едно деветнадесет годишно момиче става жертва на едно от най-ужасяващите преследвания в канадската история. Полтъргайста първо показва присъствието си чрез ужасяващ и извратен начин като Естер се подува толкова, че удвоява размера си! Полтъргайста който нарича себе си „Боб” започва да пише послания по стените и да изтезава всеки който се опита да помогне на момичето. Когато духовници пристигат в къщата с надеждата да се отърват от духа, нещата само стават по-лоши. „Боб” започва да отправя ужасяващи заплахи и причинява неописуемо насилие, дори започва неокачвани пожари на много места! Новините за ужаса обгърнал Естер Тийд се разпространяват надалеч. Управника предлада Естер да напусне земята и когато тя умре всичко ще бъде нормално. Но „Боб” не бил приключил все още. Когато Естер влязла в плевня тя се запалила, вкарвайки я в огнен капан. В крайна сметка Естер се измъкнала, но била обвинена в умишлен палеж . За щастие благодарение на показанията на семейството и приятелите и четири месечната и присъда била отменена. „Боб” така и не се появил отново.

Дяволските Порти в Клифтън

”Няма по-добър начин да докажеш смелоста си от това да влезеш директно в търбуха на Дявола, през портите водещи към Ада, намиращи се в Клифтън, графство Пасайк. Този легендарен проход води към мрежа от подземни тунели буреносни капани, а някои казват, че и до самото леговище на Злото. Представлява много стар тунел със сводест каменен таван висок около осем фута. Светлината изчезва бързо след теб когато прекрачиш прага и скоро биваш обгърнат от абсолютен мрак. Поколения местни младежи разказват истории за това което се намира в тъмните коридори.” Слуховете твърдят, че тези които се осмелят да прекрачат Портите на Ада не се завръщат живи, свидетели твърдят, че там често се извършват сатанински ритуали, а понякога се правят и човешки жертвопринушения. Истории разказват за тайна стая която се охранява от човекоподобна фигура на име Червеноокия Майк, тя води до гранитен портал, гърлото на Ада. Тази стая отрежда значително място на подземния лабиринт в историята на Свръхестественото.

Вуу Дуу в Ню Орлеънс

За тези които са гледали Шперцът ( Skeleton Key), това най-верояно е вече изтъркана история, но за тези които не са, повярвайте ми не ви трябва да се захващате с вуу дуу. Вуу Дуу е вид народна магия използвана в Ню Орлеънс и околностите блязани с вярването в магьосничеството, примитивни божества, амулети и магически заклинания и проклятия. Във Вуу Дуу неща като корени, торбички с прахове, пръст от гробищата и „сламени кукли” или „вуу дуу кукли” се използват за да се създаде магически ефект върху бещо с цел материална облага или срещу враг. Бъдете предупредени.

Опасноста на Празника на Вси Светий

Празника на Вси Светий датира от преди Христа, още сред келтските друиди в Галия и британските острови. 31ви Октомври ознаменува края на езическата година, разделението на Лятото и Зимата. Това е и празника на Самхайн, „господарят на Смърта”, на който езичниците принасяли в жертва животни и хора в чест на Вси Светий. Вярвало се е, че по това време на годината границата между света на живите и този на мъртвите, между естественото и свръхестественото е най-тънка и, че духовете на мъртвите могат да се вселят в животно най-вече в черна котка. Сатанистите са неизменна часто от този езически празник. Този ден е много важен за всички магьосници и вещици из страната в днешни дни. Най-много свръхестествени преследвания стават точно в тази нощ. Нищо чудно, че Сам не харесва празника на Вси Светий.

Credit: sn.тv
Превод: Моя Милост
ThePinkDuck
HOOKMAN

Произход на легендата

”Всяка градска легенда си има първоизточник. Място където всичко започва.” Както легендата за Мъжът с Куката така и легендата за Смърта на Приятелят водят началото си от истински престъпления. Не било необичайно за момче и момиче да отидат заедно на Алеята на влюбените за да натискат. Но това което може би не знаете е, че някои от тези тийнейджъри били хванащани беззащитни и убичани от неизвестен извършител. Наследството на тези новини около историите едва ли ще изчезнат скоро. Най-вероятно още дълго ще се разказват кървави истории за куки и стържещи звуци по покрива на колата.

Куката

Куката е градска легенда която се появява и става световно известна през 1950s. Има много варияции, но основната история е една и съща. Всичко започва когато едно момче завежда нищо не подозиращата си приятелка на Алеята на Влюбените за да се понатискат малко. Докато са там те чуват по новинитв за избягал от близката лудница убиец. Говорителката казва, че всички трябва да са нащрек за този луд мъж, който има кука на мястото на дясната си ръка. Момичето започва да се плаши особенно след като чува звук като от драскане по колата, но момчето настоява, че всичко е наред. Момичето започва да се дърпа и в крайна сметка момчето я закарва вкъщи. Когато пристигат в домът на момичето, то излиза от колата и започва да крещи истерично. Когато момчето излиза от колата той вижда кървава кука забита в покрива на колата. Мъжът с Куката явно е щял да стигне до тях през покрива ако са се били забавили още малко на Алеята на Влюбените.

Смъртта на Приятелят

Смъртта на Приятлят е още една градска легенда, която често се свързва с тази за Куката. Това е легендата използвана за база на епизода. Момиче и момче отиват на Алеята на Влюбените и паркират колата си под дърво. Започват да се натискат когато чуват странен звук идващ отвън. Момчето казва на момичето, че ще отиде да провери какво става и за всеки случай тя да остане в колата. Момичето се съгласява, докато е в колата започва да чува драскащи звуци по покрива на колата. В някои версии на легендата момичето остава вътре в колата, докато в други тя излиза отвън за да види какво причинява взуците. Поглеждайки назаг момичето вижда така ужасяваща картина, че косата и побелява от ужас. В американската версия на легендата момичето вижда приятелят си да виси обесен на дървото над колата а краката му едва да докосват капака. В европейския вариянт на същата легенда момичето вижда самият убиец да държи главата ан обезглавения си приятел с една ръка а с другата с юмрук или с кървава брадва да тропа по капака на колата. Първите документи по тази градска легенда са събрани през 1964 от студент в Униврситета в Канзас.

„Не се ли радваш, че не запали лампите?”

Тази градска легенда макар случващото се в епизода, няма нищо общо с Мъжът с Куката. Същноста и обаче е заложена в историята разказана в него. Легендата разказва за колежанка която връщайки се късно през ноща в общежитието си една вечер, намира съквартирантката си убита. Зависи коя градска легенда чуете: понякога се връща за пуловер, понякога за книга или просто да види какво става. В друга разновидност на легендата колежанката не е първата на местопрестъплението, там вече е полицията, която е оградила мястото. Друга варияция разказва как когато колежанката се връща късно в общежитието и намира всчики лампи загасени решава, че съквартирантката и спи. На следващата суртин с ужас открива, че приятелката и е брутално намушката и с кръвта и на тавана е изписано „Не се ли радваш, че ен запали лампите?”.

Credit: sn.тv
Превод: Моя Милост
ThePinkDuck
Devil's Trap

Демонично обсебване

”Все повече и повече демони бродят сред нас”
Ктолическата църква има специално заделени кадри, екзорсисти които за година извършват редица очиствания. Екзорсистите към Католическата църква проповядват, че демоните нападат хора за продължителен период от време, но страдалците могат да бъдат излекувани и защитени..

Симптоми на Демонично обсебване

Демоничното обсебване трае различен период от време при различните индивиди. През повечето време жертвата може да изглежда и да се държи като съвсем нормален човек. Само когато демонът завземе контрол, присъствието му може да бъде усетено по поведението на жертвата. Поведението на тези кратки прояви се характеризира с четири основни симптома. Те се проявяват по отделно или заедн, за няколко секунди и в много силна форма. Макар, че демонът (или демоните) може така и да не покаже присъствието си като кара жертвата да говори грубо или с гърлен глас и да се държи антисоциално, поглед в миналото на жертвата би разкрил присъствието на желание за насилие, похот, алчност и/или необикновенна дарба за убеждаване.

Насилие

Насилието в този си смисъле най-често свързвано с: серийни убийци, серийни подпалвачи, и т.н. Масовите убийци са очевидно обсебени от демони, независимо дали избиването се е състояло в училищен двор, ресторант или градският транспорт. След като влиянието на демонът затихне, обладаният може да изглежда спокоен, в пълен контрол над себе си и дори разйакващ се. Това е главно заради непостоянната природа на съвременните облдавания от демони. Насилието може да бъде проявено и към член от семейството, като например убийствата на Роналд Даефо (случаят в Амтивил). Самоубийството често се свързва с демонично обладаване, най-вече при тийнейджъри и възрастни без видими причини довели до деянието. Ако демон успее да накара жертвата си да се самоубие, преди тя да е приела Исус Христос за свой спасител, то Сатаната печели битката за тази душа завинаги.

Похот

Похоттна е сексуална дейност извън ограниченията на законния брак. Това включва разврат (полов акт между двама души, несключили брак), прелюбодеяние (полов акт с друг човек, когато единият или и двамата партньори са женени за други хора), хомосексуалност, кръвосмешение, скотщина (секс между хора и животни) и сексуално малтретиране на деца.
Демоните са привлечени към човешкият интерест към забранения секс. Поради тази причина използването на порнография и сексуални фантазии е опасна комбинация. Що се отнася до порнографията, Тед Бънди казва „Като пристрастяване, желаеш все по-силно нещо по-здраво, нещо което да те възбуди повече и в един момент осъзнаваш, че порнографията стига само до определен момент. Стигаш до момент в който се питаш, дали ако наистина го направиш ще постигнеш по-голямо удовлетворние отколкото само да гледаш и да четеш за него.”
Когато двама души са обладани и двамата може да имат нечести помисли спрямо един друг, което е напълно оправдано. Като минимум последици, такава страст довежда бракове и кариери до техния край. Често страста води до убийство, което допълва профила.

Алчност

Чувството тук си е обикновенната алчност, но на много по-високо ниво. Желанието за власт и пари. Проблемите при това обладаване се свързват както с безцелни кражби така и с измами с продажбите.
Необикновенна дарба за убеждаване
Съвременните сектантски водачи са перфектен пример за човек обладан от демон и надарен с дарбата за убеждаване. Това е съблазнителна сила която минава границите на харизматичната личност обединена с ефективни комуникативни способности. Това е този вид убеждаване което моде да накара голяма група хора да се обединят без видима логична причина. По-задълбоченото разглеждане на водачите на култове, показва наличието на необикновенната дарба на убеждаване комбинирана с насилие, похот или алчност и то в огромни количества и при чести случаи.

Недъзи причинени от демони

Обикновенния читател на Библията може и да не забележи, но там има поне два документирани (от доктор Лука) случая на недъзи причинени от демон. В Лука 11:14, човек който не е могъл да говори, изумява тълпата с ораторските си умения след като Христос го освобождава от демонът му.
Вторият случай е за жена която има тежка физическа слабост и не е могла да се изправи цели осемнадесет години заради демон. В Лука 13:10-13 тя се изправя когато Исус поставя ръката си върху нея и я изцерява.
Би било неразумно да мисли, че всички недъгави хора са обсебени. Ни все пак, не знае колко от тях наистина са.

Демоните са навсякъде

Поколения експерти вярват, че живите хората в днешно време превишават бройката на всички мъртъвци още от зората на сътворението. Това означава, че демоните трябва да покриват много по-голяма територия – относно хората – отколкото през който и да е период в човешката история. Един начин демоните да постигат целите си е да направят както се изразяват компютърните специалисти – изпозлването/споделянето на компютър от няколко души едновременно. Макар да не са вездесъщи в същия смисъл както Господ е навсякъде по всяко време, очевидно могат да се движат от дадена точка до друга изключително бързо.
Идеята на „споделянето на времето” обяснява как човек може да бъде убиец или малтретиращ дете в един момент, а в следващия напълно спокоен, рационален и дори брилянтен. Демоните огат да напускат жертвата си със скороста на светлината, понякога остават само за секунди.
Неестествената дарба за убеждаване заедно с неравномерната природа на обсебванията докарват жертвата до състояние в което тя лъже със съвсем чисто съзнание. Това прави изключително трудно за който и да е да повярва, че някой който изглжда обикновен гражданин, като учител, министър, доктор, адвокат, бой-скаут водач, телеевангелист или известен политик може да бъде виновен по предявените му обвинения
Концепцията на „споделянето на времето” е обяснена в мини сериалът по Стивън Кинг на АВС "The Stand" излъчен през май 1994година. В интервю за TV Guide същата седмица, Кинг казва „Флам Кореш, Джим Джоунс, Хитлер – в общи линии всички са един и същи човек”.

Сключване на сделка със Сатаната

Всички хора стигнали до момент на преклонение пред Сатаната в крайна сметка се оказват обладани. И тези които се кланят на Христос и тези които на Сатаната започват своите молитви със обръщение. Окултното призоваване изисква изричането на името на Сатаната и призоваването му, също както християните се обръщат към Светия Дух когато се молят. Демоните чуват молитвите към Сатаната и идват за да обладаят кланящитесе.
Хора обладани от демон по време на такъв ритуал са с еднакви шансове за изцеление както и останалите обсебени от демони.

Демонично обсебване: Причини и Последици

Наличието на „спиритичен вакуум” в душата е често срещано състояние което винаги поставя човека на риск от демонично обсебване. Когато Светия Дух не е в душата, за демоните става изключително лесно да вземат надмощие. Понякога е трудно да се разграничат причините от последице при обсебването. Нашето светско общество се опитва да се отърве от религията, все повече хора се оказват в „спиритичен вакуум” в личния и в публичният си живот. Наличието на този вакуум заедно с каката и да е дейност, биха могли да привлекат интереса на демоните.

Причини

Има много причини които могат да доведът до обсебване:
1. Интерес към Окултното
2.Хипноза
3. Свръх възприятия: контрол над умът, медитация, „касети за релаксация”
4. Гадаене, гледане на ръка, карти таро
5. Спиритически сеанси
6. Призраци и обитавани от духове къщи
7. Демонични игри
8. Порнографски и нецензурни материали
9. Лекарства влияещи на съзнанието
10. Раздвоение на личноста (Забележка: не при всички случаи)
11. Хомосексуално поведение

Прераждане или Демонично обсебване?

Демоните съществуват още от великата война в Рая, още от тогава, падналите ангели, превърнали се в демони обладават несметен брой хора поколение след поколение. За това човек започва да говори на древни езици. Душата не е била преродена. Била е обсебена от демон или множество демони обсебвали я и в предишни животи в продължение на векове. Ако жив днес човек има свръхестествено знание за миналото, то това не е нищо друго освен своенравните дейности на демоните.

Претендиране за цялата Слава

Ако демон се държи приятелски или върши добри дела, то истинскита му цел е да донесе слава на Сатаната, да въвлече хора в светът на окутизма или да привлече вниманието на друг демон към дейноста си.
Нека кажен, че самообявил се медиум отиде в полицията и предложи услугите си за намирането на дете изчезнало няколко дена по-рано. Медиумът започваа да визуализира с плашещи подробности обстоятелствата около случая: отвличане, сексуално насилие, убийство и набързо заравяне, както и точното местонахождение на гробът. Полицейското разследване за жалост потвърждава всичко казано от медиумът. Медиумът може да е с най-добри намерения и при нормално обстоятелства не би бил сметнат за обсебен от демон. Но след като този човек съзнателно или не е провокирал свръхестественото, за да разгадае мистерията, то демон се е отзовал на повика и е помогнал с визуализацията. Демонът дори може да е същият обладал по рано човека извършил престъплението. Демоните въвлечени в този хипотетичен случай нямат алтруистични мотиви. Успокоение за родителите не влиза в сделката. Демонът иска всички да разберат какво е сило извършено под неговото въздействие така, че Сатаната и другите демони да се радват на славата. Понякога признат медиум не получава никакви картини които могат да бъдат от полза на разследването. При това положение се смята, че празнотата се дължи на факта, че в престъплението не е бил замесен демон.

”Гласовете ми казаха да го направя”

Тед Бънди беше включен през 1996 във февруарското издание на A & E „Биографии” под ръководството на Джак Пъркинс. Предаването каза следното нещо относно външното влияние довело до престъпленията му:
"Той чувстваше, че чува гласове. Сега никога не би признал, че е „чувал гласове”, защото е наясно, че е било лудост. Той описва някой като „другия Тед”. Този друг Тед му е говорил с гърлен глас и е посочвал жена която е казвал, че си мисли, че той никога не би могъл да я притежава. „Виж как минава окрай теб. Какво ли си мисли за теб...” И го е докарвал до момента в който Тед е започвал да следи жертвите си..."

Силата на убеждаването

Джефри Дамър е още един класически пример на престъпник обладан от демони. Той показва класическите симптоми на похот и насилие. Неестествената му дарба на убеждаване може да не е много известна, но е съвсем ясна.
В ноща на първите му убийства, когато кара разчленените си мъжки жертви в торби за боклук, той е спрян от пътен полицай за дето криволичи по шосето. Той е толкова добър в приказките, че полицаят го пуска само с фиш.
Към края на гуляя с убийствата една от жертвите на Дамър се свестява, докато той е до магазина за бира, и изтичва гол на улицата търсейки помощ. Минувач се обажда на полицията, но Дамър успява да ги убеди, че е просто любовна свада. По-късно същата нощ, той убива момчето.
Според биографията му от 1998 „...Джефри винаги с удоволствие е обвинявал Дяволът, че е превзел душата му...”.

Нарастването на самоубийствата сред младежите

Социалните работници из цяла Америка са обезпокоени от постоянно нарастващия брой на самоубийства сред младежите. Демоните са привлечени от хора замесени с насилие, безразборен секс и наркотици. Броят на младежите експериментиращи с наркотици и безбрачен секс е огромен. Това означава, че демонътима поле за изява и може по цял ден да прескача от тийн на тийн и да го води към саморазрушително поведение.
Забележка: В Християнството самоубийството е считано за един от най-големите грехове, който се наказва с вечно изгнание.

Избягване на Демонично обсебване

01.Оповавай се на силата на Светия Дух да надвие силата на греха
02.Потърсете помощник и съветник
03.Вярвай в Исус Христос „нашия Бог и Спасител”
04.Моли се, чети Библията и редовно ходи на църква

Ключът на Соломон

”Ключът на Соломон?”Това е истината, ясно.”
„Ключът на Соломон” е книга с магии притежание на цар Соломон. Копията за които има данни датират от Средновековието, те са от изключителен интерес за всички занимаващи е с демонология.
„Ключът на Соломон”, е разделена на две книги, състава на заклинанията с имената с които се призовават духове на умрели хора(за предпочитане загинали в битка) и духове от Ада (не конкретно демони или наказани души, какви са се определя от текста на заклинанието с което биват призовани ) , и заклинания за предпазване на заклинателя (наричан в книгата екзорсист) от обсебване на демони. Има проклятия които могат да накарат дух да се подчинява.
Според „Ключът на Соломон” животно трябва да бъде принесено в жертва с цел да се призове есенцията на духът, това е условие присъстващо в почти всички магии част от чрната магия.
Книгата съдържа инструкции за практикуване на некромантия, експериментиране с невидимост, за нараняване на други хора и т.н. както и зодиакалните дати подходящи за извършването на тези ритуали. Всички инструменти нужни за извършването на ритуалите са описани в детайли също както и всичко необходимо за направата им.

Credit:sn.tv
Превод: Моя милост
ThePinkDuck
Wendigo

Уендигото е съвсем реално същество обитаващо северните гори и прерии на северна Минесота и северните райони на Канада. Ловци и планинари често се сблъскват с тези същества. Но Кенора, Канада е мястото където през вековете и до ден днешен се срещат най-много, заради тях градът си е спечелил названието „Уендиго Столицата на Света”.
Описанието на уендигото като цяло е едно и също: изключително слабо, светещи очи, дълги жълти пръсти на ръцете и краката, високо над 15 фута с бледа жълтеникава кожа. Има ненаситен апетит за човешка плът, предизвикваща безследното изчезване на редица горски обитатели. ”На по стотици години са. Всяко някога е било човек. Индианец, миньор, заселник или ловец.”
Инуитските индианци живеещи в региона наричат Уендигото с много имена, като Уитиго, Уикио или Уии-Тии-Го, вясо от тези имена обаче, в най груб превод означава „злият дух който лакомо поглъща човечеството ”. Във версиите на местните америкаци се твърди, че Уендигото някога е било човек, но е било трансформирано с помоща на черна магия.
Според науката, Уендигото се заражда когато човек прибягне към канибализъм. „По времето на една тежка зима, един човек изпада в положение на умиране от глад, откъснат от провизии или помощ. Става канибал за да отцелее изяждайки членове на племето или лагера си. Фолклорите на много народи по света разказват как изяждането на друг човек дарява канибала с различни способности”. Бързина, сила, безсмъртие. Ако ядеш все повече и повече в продължение на години, ставаш все по-малко човешко същество. Започваш да изпитваш перманентен глад.
Според ранните легенди появата на Уендиго означавало поличба за смърт в общноста. Носят се слухове, че през периода 1800г – 1920г в Росесу, северна Минесота Уендиго е било забелязване много често. Всеки път неочаквана смърт е следвала появяването му.
Твърди се, че пълните сили на Уендигото така и не се знаят. От известните факт остава ясно, че е изключително силно и „почти съвършен ловец”. Познава всяко кътче от територията си, всяка пещера, дърво и храст. „Най-добре се е усъвършенствало в отцеляването прз зимата без храна. Може да спи зимен сън с години, но когато е будно държу жертвите си живи. Складира ги, за да може да се храни когато си пожелае. ” Контролира времето с помоща на черна магия. Затова в миналото коренните жители на америка са го прследвали.

Джак Фидлер

Джак Фидлер е един от най-известните ловци на Уендиго. Той е изповядвал индианската вяра и се смята, че е убил най-малко 14 Уендигота през живота си! Последното убийство на Джак довежда до вкарването му в затвора на 87год възраст. През октомври 1907, Джак и синът му, Джоузеф са съдени и признати за виновни за убийството на млада индианска жена. Джак се признава за винове, но в своя защита казва, че жената е била прокълната от Уендиго и в крайна сметкащяла да се превърне в такова и да убие членове на племето. До края на дните си този индиански „Ван Хелзинг” остава верен на вярванията си и на идеята, че жертвата която той и синът му правят е за благородна кауза и достойна за почит.

Как се убива Уендиго?

Уендиготата са прословути с трудноста си за убиване. ”Това същество е добър ловец през деня и невероятно добър през нощта.” Уендигото има много-малко слабости, що се отнася до оръжията може да бъде убито само с желязо, стомана или сербро. Най-отвратителния метод за убиване е като се разбие леденото сърце на съществото със сребърен кол, а тялото да бъде разчленено със сребърна брадва.

Хопи/ Анасази

"Анасази символи. Използват се за протекция. Уендигото не може да ги премине."

Преди около 650 години цяла цивилизация и култура изчезва безследно. Това е мистерията на анасазите, която озадачава поколения археолози през годините. Предизвиква изникването на "абсурдни" теории за мистериозното си изчезване, особенно сред НЛО групите и групите от Новото време. След повече от 20 години задълбочени проучвания, археолозите вярват, че са открили отговора. Предците на анасазите са дошли в Ангелския Каньон преди около 10 000 години и са се превърнали в миролюбиво земевладелско общество. Модернизацията довела до тяхното унищожение. Обществото скоро се превръща в централизирано след като политически/ религиозни водачи поемат контрола, построяват пътища водещи до други колонии и започват търговия с различни цивилизации. След кето преди около 800 години икономиката се срива, земята се пренаселва, а водачите се превръщат в тирани. Анасазите преместват домовете си в пещери и дупки високо в скалитеи се подготвят за отбрана. Отгоре на всичко банда толеки, нарушители на зкона, често нападала, крадяла, избивала или изяждала членове от племето на анасазите. Вместо да отвърнат на удара, анасазите отговорили с масово изселване - просто си тръгвали, оставяйки проблемите си назад. Анасазите се преселват на Юг, в последстие се заселват там създавайки нова култура и религия позната ни днес като Хопи.

Credit:sn.tv
Превод: Моя милост
Mrs.Ackles
Мерси много, беше адски интересно! Тези неща винаги са ме вълнували..
ThePinkDuck
Home

Къщи обитавани от духове

По света има многожество домове обитавани от призраци, независимо далие стар феодалски европейски замък или обикновн дом в покрайнините някъде из Америка, последиците от обитаването обикновенно е един и същ. Привидно къщитеса населявани от призраци, таласъми, вещици, полтъргайсти или дори демони. Много хора съобщават за физически промени, усещане за чуждо присъствие придружено с рязък спад в температурата и чуването на необясними звуци. Ако полтъргайст обитава дадената къща, то при него също има непонятни звуци, местене на обекти без извършването на видимо движение. В повечето случаи къщаите са обитавани от повече от един призрак, най-често в следствие на убийство или трагична смърт станала върху земята върху която е построена къщата или в следствие смърт на роднина на човек живеещ в дадената къща.

Полтъргайсти

Полтъргайста е вид неконтролируема психокинетична сила, която според широко разпространените вярвания е невидим призрак който влизайки в контакт с предмети започва да ги движи. Първите сблъсъци с полтъргайсти датират още от древен Египет. Има множество полтъргайст активности: звуци от думкане, почуквания, стъпки, предмети биват разхвърляни из стаята или мебели биват местени, друсане на леглото, а в някои случаи хора хори започват да левитират. Някои полтъргайсти имат навика да се появяват само около даден човек, най-често наречен фокус или посредник.

Хора които гледат на ръка/ Хора с психически способности

Чувствителни към „аурата” на даден човек, хората с развити психически способности са способни да достигнат до инаформация от емоционалната, физичната или психичната аура която съдържа цялата информация за живота на дадения човек. Те използват дарбата си заедно с езика на тялото , израженията на лицето и т.н. и от зглобявайки всичко биха могли да предвидят бъдещето. Способни да ” усещат” на чисто материално ниво, те не могат да влизат в контакт с духове освен ако това не стане случайно. Всички медиуми са психически способности, но не всички хора с психически способности са медиуми. Хората с развити психически способности използват таро карти, древни камъни, хиромантия и др. като инструменти.

Хуу Ду

Базирана на елементи от ВууДуу, апалайската народна магия и свързаните с нея традиции, подсказват, че Хуу Ду се практикува от над 200 години. Gris-gris торбичка е Хуу Ду талисман.

GRIS-GRIS торбичка

Gris-Gris торбичката е малк торбичка от плат която хората носят за добър късмет или за предпазване от зло. Обикновенно съдържа смес от: билки, масла, камъни, кости, коса, нокти или други вещи. Много хора носят подобни торбички за защита, но те могат да бъдат използвани и за предизвиване на лош късмет.

Корени от ангелика

Вярва се, че корените от ангелика (познати още като Корени на Светия Дух или Архангелски корени) са много силен пазител и имат леч*цензура* сила, която също така дава сила на жените. Много я използват за да държат злото на страна и да донесат здраве и добър късмет на семействата си, някой дори държат корени близо до бебетата си в бяла бархетена торбичка. Ако се постави в синя бархетена торбичка в комбинация с лавандула, носи мир и спокойствие в брака. В Америка често се среща в подготвена от афро-американци които искат да се защитят от злото или да развалят проклятие. Под формата на прах корените от ангелика са съставка за торбички с пудра използвана при лекуване или за благословия. Може да се използва и върху запалени свещи служещи за защита или молитва, за да виведе спиритичен баланс и спокойствие.

Олио VAN VAN

Олиото Van Van е стара хууду формула за олио, тамят, кесийки с пудра, и прочистващи продукти имащи за цял да се отървават от злото, осигуряващи магична защита, изменящи лошия късмет към добър, а и да подсилва други талисмани. То е най-често срещата съставка в рецептите за отвари в Ню Орлеънс. Като носител на добър късмет, често се свързва с заешкото краче и минера.

Кръстопътища

Кръстопътищата са често свързвани с магията , говори се, че са обитавани от духове които изпитват наслада когато объркват пътя на пътешествениците. Навестявани от призраци, демони, Дяволът, вещици и феи, събирането и кръстосването на пътища може да се използва за да се призоват същите тези духове които обикалят около кръстопътя. Също така формата на кръстопътя може да бъде използвана за защита срещу тези духове, които се появяват по тях на всеки Вси Светии, а може ида се използва за да бъдат призовани там. Самата форма на кръстопътя е от части система за протекция срещу духове за които се твърди, че обитават мястото.

Осакатяване на добитък

Има хиляди случаи из северна Америка при които добитък е намерен осакатен при необичайни обстоятелства. Маркирания с флуорисцираща боя, източване на кръв, крави са намирани мъртви, починали при неизвестни обстоятелства. Тези животни имали хирургически разрези по себе си и някои органи били извадени от телата им, често това били репродуктивните или ретиналните органи. Не само, че лешоядите не докосвали умрелите, но около тях било откривано ненормално високо ниво на радиация, нито един отпечатък от обувки или каквото и да е, макар, че разрезите сочили, че животното е било отнасяно някъде, за да бъде осакатено.

Credit:sn.tv
Превод: Моя милост
Nasi
Мерси много Еми за труда с всички преводи. Има много интересни неща, които те карат да се замислиш.
ThePinkDuck
Аsylum

Заведения за душевно болни: мъчение

“Не се страхувай. Ще ти помогна. Ще те накарам да се почувстваш по-добре.”

Винаги е имало мъчения в лудниците. Много от тези мъчения са били неумишлени, но въпреки това в ранните години на психологията пациентите постъпили за лечение в лудниците ставали все по-зле след „терапията”. Преди 1750 отношението към душевно болните било прекалено опростено. Някои дори вярвали, че лудите били „обсебени от демони”! Много от „терапиите” включвали ледено студени бани и „ограничителни столове” . В началото заведенията за душевно болни служили за премахване на лудите от улиците, по същия начин както в затворите се затварят престъпниците. Първата известна психиатрична болница, Бетлемската Кралска болница, била всеизвестна с жестокото лечение на пациентите си; през 18 век позволили срещу 1 пени, зрители да наблюдават лечението на пациенти, нещо като „фрийк шоу”. През 20 век лекарства причиняващи сънненост, кома и нарочно предизвикващи епилептични припадъци били тествани върху шизофреници. Най разпространеното лечение на умствени заболявания през 20 век било лоботомията, лечението представлява пробиване на дупка в предната част на черепа и унищожаване на фронталният лоб. Това често водело до унищожаване на способноста на човека да разсъждава и край на социалните му умения.

Градската болница на Филаделфия за душевно болни

При първото влизане в лудницата виждате купчинки чакъл от бавно рушащият се таван и напуканите стени. Подът е покрит със счупени стъкла от врати и прозорци. Всяка врата е или отворена или лежи строшена на земята. Прозорците през които някога е влизала светлина, сега са здраво заковани. А отвъд, тъмни тунели свързвад сградите. Добре дошли в Градската Болница на Филаделфия за душевно болни. Дом на сатанисти и опасни бездомници. Хиляди вярвания обграждат тази лудница. Някои твърдят, че сега сградата се използа за сектантски ритуал при който новият член е положен межу дъските на пода и бива оставен така докато другите не се завърнат – понякога никога не се връщали. Други твърдят, че сега лудницата е място за сбирки на сатанисти, защото там често биват намирени животински жертвоприношения. За трети лудницата е перфектно място за „лов на духове”. Едно е сигурно, независимо дали там се извършват ритуали, обитават призраци или подслон намират бездомници, градската болница на Филаделфия за душевно болни не е място на което човек би искал да се застоява.

“Може би е било нещо като преследванията в Амитивил или Смърл”

Ужасите в Амитивил

“Къщите не убиват хора. Хората убиват хора.”

Амитивил е един от най-сензационните и дискусионни случаи на присъствие на зло. Може би доби най-известното обитавано място в цяла Америка! Къщата се намира на 112 Ocean Avenue в Лонг Айлънд, Ню Йорк.
Написаното по-долу е базирано на информация от романа та Джей Ансън: Ужасът в Амитивил
Роналд Дафео бил проблемен младеж който често влизал в словестни и физически споров с баща си. На 24 год. Той все още живеел с родителите си, като се установил в мазето. През ноща на 13 ноември 1974, Роналд Дафео бил обладан от неизвестен дух, който му заповядал да избие цялото си семейство. Въоважавайки се с пушка, той убил родителите си, двмата си братя и двете си сестри, един по един докато спели. Всички тела били намерени положени по един и същи начи, по лице в креватите си и нямало никакви следи от опит иза съпротива. Никой от членовете на семейството или съседите не чули шумът от изстрелите.
На 18 декември 1975, Джордж и Кати Лътц се нанесли в къщата заедно с двамата си сина и дъщеря си. След ужасът преживян в къщата те прекарали там само 28 дена, като на тръгване не взели нищо със себе си и никога не се върнали за нещата си! Джордж и Кати били младоженци, а синовете им били от първият брак на Кати. Джордж бил типичният приятелски настроен семеен човек който се опитвал да осигури най-доброто за жена си и децата си. Но веднъж престъпили прага на къщата, странни неща започнали да се случват. Рояци мухи нападнали къщата, най-вече прозорците, дъщеричката им започнала да вижда въображаемо прасе на име Джоди, а Джордж започнал да чувства страхотен студ и нищо не можело да го сгрее. Всяка нощ Джордж се будел точно в 3:15 и намирал вратите на къщичката с лодката отворени и люшкани от вятъра, независимо колко здраво ги връзвал. Когато отец Манкуско дошъл да рзследва къщата, усетил присъствието на огромно зло което се спотайвало там. Докато благославял къщата той бил зашлевен през лицето от злия дух и му било заповядано да се махне от къщата. В крайна сметка на 28 ден от престоя си в къщата, семейството напуснало и никога вече не се завърнало. Никой не знае какво точно се е случило в онази послена нощ, семейство Лътц така и не казали. Никога няма да разберем и въпреки това Амитивил все още е един от най страшните ужаси излизали на бял свят.

Credit: sn.tv
Превод: Моя милост
katia
Браво на авторката на темата и за интересното инфо в него.Чудесна и много увлекателна идея.

Ще поместя няколко реда за доста популярната у нас Дама Пика. rolleyes.gif
Осъществява се при пълна тишина и на тъмно - вечер или в затъмнена стая, ако е през деня. Основен компонент в него е огледалото, в което се появява тя. Останалият набор от вещи е различен. Вика се с карта "дама пика", а в други варианти участникът който я призовава, също трябва да е "пика", т. е. с тъмни очи и тъмна коса. Среща се и варианта,че участник/ци се порязва и със следата от кръвта си рисува на огледалото пентаграм( погрешно смятан за знака на злото по мои лични проучвания на въпроса). До огледалото се поставя запалена свещ. Три пъти се казва: "Дама Пика, появи се!". В огледалото трябва да се появи изображение на жена. В зависимост от облеклото - окъсани или хубави дрехи (в други варианти: черни или бели) тя е добра/лоша и съответно ще отговаря/няма да отговаря на въпросите. Когато е "лоша", викането трябва да се преустанови, защото се вярва, че в такива случаи тя удушава присъстващите. Бързо трябва да се извърши действие, което нарушава сакралния характер на ситуацията - светване на лампата, говор, смях. В друг вариант още с появата си в огледалото Дама Пика протяга ръце да удуши този, който я е повикал. Той трябва бързо да светне лампата и тогава ръцете и остават да висят от огледалото
ThePinkDuck
The Benders

СЕМЕЙСТВО БЕНДЪР: ОБЕЗКЪРВЯВАТ КАНЗАС ТРУП ПО ТРУП
Статията е от Weird US
Автор: Крис Гетхард
В своето начало Канзас бил всеизвестен с наличието на много насилие и кръвопролития. Интензивното съперничество между аболиционистите и вече свободните роби спечелили на градът прякоря Кървящия Канзас. Дори след като конфликтите около робството вече били минало, югоизточната част на Канзас била позната като сурова земя. Един случай в Канзаската история, обаче, надминава всички други ужасяващи и кървави разкази из тези земи. Това е история за една измама. История за мистериозното, смъртоносно семейство Бендър от Черивил.
Семейство Бендър- родители, син и дъщеря- дошли от Германия и се заселили на североизток от малкото градче Черивил, Канзас, през 1870г. Построили малка страноприемница, за да предоставят храна и подслон на пътниците и техните коне. Сред толкова много заселници все още търсещи място където да се установят из дивия щат, бизнесът с гостилниците процфтявал. Но очевидно не бил достатъчно доходоносен за сем. Бендър. Те решили да увеличат дохода си чрез невероятно измамни действия.
Когато пътник влезел в домът на Бендър, той бил слаган на масата с гръб към брезентови завеси. Докато бивал залисван от младата и красива Кейт Бендър, нищо неподозиращия пътник бивал атакуван в гръб от някой от мъжете Бендър с чук в ръка, който с един удар разбивал черепа на жертвата си. И четиримата от семейството заграбвали каквото можели, прерязвали гърлото на жертвата си и захвърляли тялото в добре прикрито мазе в къщата. По-късно, под прикритието на ноща трупът бил заравян в плодовата градина на семейството, намираща се в задния двор. Скоро Бендър започнали да "ловуват" сред жителите на Черивил. Кейт Бендър окачвала плакати из града, по този начин се самопровъзгласила за професор г-ца Кейти Бендър, способна да лекува слепота, глухота и други недостатъци. Тя твърдяла, че притежава психически способности и можела да се свързва с умрелите. Мъжете от семейството устройвали посрещане на посетителите по обичайния начин.
Надписът гласял:

ПРОФЕСОР МИС КЕЙТИ БЕНДЪР

Може да цери всякакъв вид разстройства: цери слепота, припадъци, глухота, а също така и глухонеми.
Местожителство, 14 мили Източно от Независимост, по пътя от Независимост към Мисията в Осиджна миля и половина югоизточно от Северната гара.
КЕЙТИ БЕНДЕР
18 Юни 1872

Като цяло семейство Бендър убили единадесет души, включително Джордж Лохнер и дъщеря му, която поради непритен инцидент била заровена жива заедно с разчлененото тяло на баща си. Канзаският градски вестник "City Times" описва откритието на тялото и:
“Малкото момиченце беше на около осем години с дълга, слънчева коса и следи от красота която още не беше заличена от разлагането на тялото. Едната и ръка бе счупена. Смазан гръден кош. Счупен дясно коляно, след извиването кракът е застанал сгънат под тялото. Нищо по-ужасяващо от тази серия убийства не е било записвано до този момент в историята на страната.”
Доста хора се измъкнали на косъм от смъртоносното гостоприемство. Когато Уилям Пикеринг, например, отказал да седне с гръб към завесите, заради гнусните им петна, Кейт Бендър го заплашила с нож, тогава той напуснал периметъра. С крайчеца на окото си католически свещенник забелязал как единият от семейството скрил огромен чук зад завесата, свещенникът избягал под предтекста, че трябва да се погрижи за коня си.
След изчезването на многообещаващ млад доктор през 1873г. подозренията паднали върху Бендер и те изчезнали за една нощ. Скоро след това единадесет гроба били открити и начинът на убийствата станал ясен. Ето как Канзаския градски вестник "City Times" описва естествеото на намереното след проведеното разследване в леговището на Бендър:

"Хората се събраха над петната и вдигнаха ръце срещу светлината над главите им. Лъчите се прокрадваха през пръстите на ръцете им. Беше кървава баня, зловеща, спокойна, лепкава кръв- това намериха пипнешком в празнината. Кръв, най-вероятно от някой нещастен, закъснял пътник, оставил се да помечтае за дом и поколение и умрял с мисли за дома и любимите си хора.”
Убийствата скорострелно се превърнали в национална новина и награди от хиляди долари били предлагани за залавянето им. Бързо се разпространили слухове, за хайка която заловила и обесила всички членове на семейството, такава хайка така и не се появила да потвърди слуховете. Някои казват, че други престъпници намерили и разчленили сем. Бендър. В началото на 1880те години две жени били задържани по подозрение, че са жените от семейство Бендър, но скоро били освободени тъй като било невъзможно да се докаже дали са били свързани с убийствата от преди години. Всъщност, било съвсем възможно семейството да не е било семейство, а просто четирима престъпника работещи заедно.
Днес малко неща са останали които да напомнят за тези кланета от миналото на Канзас. Страноприемницата била разрушена скоро след откриването на телата, за сувенир ловци взимали отломки от сринатата със земята сграда. Знак напомнящ за инцидентите стои на път US 169, близо до мястото където била страноприменицата. Знака определя съдбата на сем. Бендър като "една от най великите неразгадани мистерии за Стария Запад".

Credit: sn.tv
Превод: Моя милост
ThePinkDuck
The Magnificent Seven

Легион

Чували ли сте някога за Легион? Цялата история с "Аз съм легион, защото сме много", да точно за това говоря. Сблъсквате се с него, залавяте го в Дявослия капан и екзорсирате мръсника... ами, че той си го заслужава.
Единствената информация която имаме за Легион, Гадаренският Демон, идва от една библейска история, "Излекуването на човек обладан от демон", Марк 5, Лука 8 и Матей 8. Събрана от всички книги и преразказана на кратко историята е такава:
“Прекосили езерото до Герасенеския регион. Когато Исус слезнал от лодката, мъж със зъл дух излезнал от гробницата и го пресрещнал. Този мъж живял в гробниците, никой вече не можел да върже, дори и с окови. Защото преди често бил оковаван и за краката и за ръцете, но той разкъсвал веригите на ръцете и изпотрошавал железата около краката си. Никой не бил достатъчно силен, че да му се противопостави. Нощ и ден бродейки сред гробниците и хълмовете той плачел и режел себе си с камъни.
Когато видял Исус в далечината той изтичал и паднал на колене пред него. Изкрещял с цяло гърло"Какво искаш от мен, Исусе, Син на най-великия Бог? Закълни се в Господ, че няма да ме измъчваш!" Исус му отговорил, "Излез от този човек, ти зъл дух!"
Тогава Христос го попитал, "Какво е името ти?"
"Името ми е Легион," отговорил той, "защото сме много." И той умолявал Исус отново и отново да не ги прокужда от региона.
Голямо стадо прасета пасяли на близкото пасище. Демоните замолили Исус, "Изпрати ни сред прасетата; позволи ни да обладаем тях." Той им дал разрешение и злите духове излязли и се въплатили в прасетата. Стадото, повече от 2000 животни, се затичало по стръмния склон право в езерото и всички се издавили.
Свинарите избягали и разпространили новината в града и околностите и хората отишли да видят какво се е случило. Когато отишли при Исус, те видели мъжът който бил обладан от легионът демони, седял си там, облечен и в ясно съзнание; и те се уплашили. Виделите разказали какво е станало с обсебения човек, разказали и за прасетата. Тогава хората започнали да молят Исус да напусне техните земи.
Докато Исус се качвал в лодката, обсебеният човек го умолявал да отиде с него. Исус не разрешил, но казал "Прибери се вкъщи при семейството си и им разкажи колко много в направил Господ за теб и как се е смилил над теб." И мъжът заминал и започнал да разкава навсякъде какво е направил Исус за него. Всички хора били изумени."
- Марк 5

Сед7мте Смъртни Гряха

1. Гордост или суета, е грехът от който произлизат всички останали. За горделивите се знае, че са напълно убедени в собствената си правота и вярват изключително много в способностите си. Томас Акуинас казва "гордостта се корени в нежеланието на човека, до някаква степен, да се подчинява на Бог и Неговите закони". Много придобиват това "качество" още в началното училище, а други като студенти, заради подтикването от учителите им да вярват в себе си. Свързва се с коня, виолетовия цвят и е под влиянието на небесния знак на Слънцето. За наказание, горделивите грешници, които отидат в Ада, костите им биват счупени, заради живота който са водели приживе.
2. Вторият смъртен грях е зависта. И така, какво точно е зависта? Като цяло тя е желанието на някого да притежава нещо което е притежание на някой друг, като някаква черта от характера, положение в обществото или способности. Хората често завиждат, когато друг получи нещо което те искат. Зависта се свързва с кучето, зеленият цвят и е под небесният знак на Луната. А какво става когато завистливите грешници умрът и отидат в Ада? Елементарно, биват потопявани в ледено студена вода. Представете си да сте заровени под ледовете на Аляска за цяла вечност- именно, болезнено! Бррр....
3. Според Легион, Дийн е прасе, и всеки от вас може да го потвърди при положение, че виждате как постоянно яде. И имам в предвид яде-постоянно! Е, какво общо има това със седемте смъртни гряха? Един от тези грехове е лакомията. С лакомия се описват хора които вземат повече от това от което се нуждаят, обикновенно този момент идва след неправилно възпитание още от ранна детска възраст. Лакомията се свърза в прасето, оранжавия цвят и под небесния знак на Юпитерн. Наказанието в Ада е грешниците да бъдат хранени насила с плъхове, крастави жаби и змии!
4. Поредният смъртен грах е похотта. Похотливите изпитват желание към удоволствията на тялото, което мисля, че се разбира от самосебеси. Нека си признаем, всички сме виновни по този показател. Похотта се свързва с кравата, синия цвят и е под влиянието на небесния знак на Венера. В Ада похотливите биват наказвани като биват задушавани с огън и сяра.
5. Гняв. Ярост. Всеки му се поддава от време на време, това е част от човешката природа. Томас Акуинас казва за гнева "името на страста. Страст към деликатния апетит е добър стига да е обоснован с причина." Гневът се свързва с мечката, червеният цвят и попада под влиянието на набесния знак на Марс. Наказанието в Ада за поддалите се на животинския инстинкт е разчленяване докато гневния е в съзнание!
6. Друг смъртоносен грях е алчноста. Алчноста е желанието за материално състояние; алчните са такива защото обичат да се глезят. Алчноста се свързва с жабата, жълтият цвят и е под управлението на небесния знак на Меркурий.
7. Ленност. Какво е ленност? Ленив е човек който избягва физическа или душевна работа, защото е безотговорен и мързелив. Томас Акуинас казва, "по своята същност е зло, кара човек да се отдалечи изцяло от желанието да прави добри дела". Ленноста е представена от козата, светло синия цвят и е под влиянието на небесния знак на Сатурн.

Credit: sn.tv
Превод: Моя милост
Djunina
ууу доста интересни неща прочетох..Поздравления! smile.gif На мен лично ще ми е много любопитно ако прочета и някоя "легенда" от България.. ще се опитам да изровя нещо, но не гарантирам..дано вие да намерите
Gossip Girl
Има тема за градски легенди, включително и от България. - Градски Легенди и Поверия

Ето още няколко легенди от Supernatural:

The Kids Are Alright


Какво е чейнджлинг?

Чейнджлингите са същества, които перфектно имитират човек. Най-често приемат формата на бебета чудовища или на страшно зяпащи те деца. Те се качват през прозореца и хващат детето, след което приемат формата му и се присъединяват към щастливото семейство, хранейки се с енергията на майката. Всеки, който застане между чейнджлинга и източникът му на храна свършва мъртъв. Единственият начин да ги убиеш е чрез огън. Истинските деца биват затвоерни някъде под земята.

Теологър Мартин Лутър веднъж каза, че вярва, че са бездушни деца на дявола, "само парче месо". Има три типа чейнджлинги-истински деца на феи, маскирани стари феи и такива, които се втренчват в предмети като дърво, които могат да бъдат променени, когато фея омагьоса дете. Семейство прокълнато от чейнджлинг никога няма да има късмет, защото то изпива всичкият късмет, който има по принцип вкъщи.

Има най-различни причини създанието да замества децата. Някои желаят да имат човешки слуги, други любовта на човешко дете. Има също и вярване в шотландския шолколор, че някои заместват децата за заплащане от дявола.

Вид и действия


Сега след като знаете какво са, сигурно се чудите как изглеждат тези издънки на природата и как се държат.

Първоначално чейнджлингът приема по-мъдра версия на детето, но след това се променя. Тъмни изгорени очи, сбръчката кожа, ципести ръце. Някои имат дори физически деформации като гърбици. Няма начин човек, който е с всичкия си да може да издържи товзи звяр като свое дете, но много пъти се е случвало във фолколора. Такава е и следната история от германският фолколор, по братя Грим:

"В Хеслох, близо до Одернхайм, прислужница и готвач живели заедно като мъж и жена. Те обаче не можели официално да обявят връзката си. Те имали дете, но трудно го отглеждали и то се превръщало в тегло.

Накрая жената получила съвет да занесе бебето до Нойхаузен на ливадата Сириак и след това да му даде вода от извора Сириак. По онова време се смятало, че такова дете или ще се оправи напълно или ще умре до девет дни.

Докато жената се приближавала до Уестхофен, детето, което носела започвало да става тежко и тя се уморявала, пот се стичала по лицето й. В този момент пътуващ ученик се приближил до нея и казал: "Жено, какво диво животно носиш? Ще бъде чудо, ако не ти счупи врата!"
Тя отговорила, че това е нейното собствено мило дете и ще го носи независимо колко тежи, докато стигнат до Нойхаузен".
Той отвърнал: "Това не е детето ти! Това е дяволът! Хвърли го в потока!"
Тя не искала да го прави и настоявала, че си е детето й, докато го целувала.
Той продължил: "Твоето дете си е у дома, с нова люлка, зад шкафа. Хвърли това чудовище в потока!"

Плачейки и подсмърчайки, тя направила това, което й било казано. Веднага започнал плач от под моста, на който стояла, като ръмжене на мечки и вълци. И когато майката стигнала вкъщи, намерила бебето си, живо и здраво, смеещо с в новата си люлка."

Чейнджлингите са по-мъдри от човешките деца, но предизвикват вълнение, на което е трудно да се повярва. Те са добре калени и гнусни. Добре владеят неща като пищене, драскане и дори хапане. Да не споменаваме вълчия апетит, заради който колкото и да изядат винаги са гладни. Затова, ако вашето хлапе постоянно моли за сладолед, дотам, че чак изглежда ненормално, то си имате работа с чейнджлинг.

Съветите на Уинчестър за родители


Ако искате да знаете дали детето ви наистина е вашето, обърнете внимание на тези неща:
1. Ако забележите белези по детето ви, заради които изглежда като изкочило от филм на ужасите, то си имате работа с чейнджлинг.
2. Ако детето ви си играе с чанти повече от нормално, то си имате работа с чйенджлинг.
3. Ако детето ви яде през цялото време, ама буквално цялото, то си имате работа с чейнджлинг.
4. И накрая, ако вие готвите в черупка от яйце и детето ви претендира, че е на стотици години и е "старо като Уестър Ууд", то определено си имате работа с чейнджлинг. От което следва, че то ще се смее през цялото време, ще изчезва и ще бъде заместено от детето ви...е поне получавате щастлив край.

Как да защитите детето си да бъде заместено от чейнджлинг? Няколко полезни неща:
1. Сложете ключовете и металните си неща на безопасно място.
2. Сложете чифт мъжки панталони на люлката и я облепете със статии за мъжко облекло.
3. Всички жени до шест седмици от раждането не трябва да бъдат оставяни сами, защото Дяволът има висша сила над тях. Майката не трябва да ляга да спи, докато не дойде някой да гледа детето.

И ако стигнете до най-лошото, трябва да знаете как да се справите с тези грозни същества. Има различни методи да измъкнете детето си без чейнджлингът да му стори нещо. Това включва да третирате много жестоко чейнджлинга, да го затоплите до червено, да го метнете в горяща сграда, да го изпечете на бавен огън. Единственият начин да убиеш чейнджлинг е да измъчваш копелето.

Инфо: sn.tv/Dean5339
Превод: Аз


Bad Day At Black Rock

Зайците винаги са били смятани за късметлийски. Да се види заек, тичащ през полето насред пролет се е смятало за поличба за добър късмет, плодородие и успехи. Историята за заешкият крак, носещ добър късмет се е зародила при южноафриканските племена в америка, и е тясно свързана с худу магията. Счита се, че левия заден крак на заек е силен талисман срещу злото. Има вярване, че това е вид защитна магия и помага за плодовитост, успех и добър късмет. Открито е още, че по време на депресията през '30-тте години на миналия век, на монетите е бил гравиран заешки крак и са се наричали "късметлийски монети".

Не може да се използва, обаче който и да е заден ляв крак. Както при всичко друго и тук трябва да се мине през дълъг процес от събития. Заекът трябва да бъде прострелян, докато тича през гробище, със сребърен куршум, при пълнолуние или новолуние, на петък 13-ти и кракът да бъде отрязан докато заекът е още жив.  Ако човекът отрязал кракът го запази ще бъде прокълнат с лош късмет. Ако човек, който го вземе и след това го изгуби, той отново е прокълнат с лош късмет. В този лош късмет се счита и че човекът ще умре до седмица.
Затова долу ръцете от тези прокълнати неща.

Инфо: sn.tv/Dean5339
Превод: Аз
ThePinkDuck
Nightmare

”Искам да кажа, независимо телекинеза или предчувствия - и двамата имаме способности”

Телекинеза

”Когато за първи път разбрах, че мога да местя неща. Беше дарба.”
Най-често срещано като "психокинеза", в буквален превод означава "местене на разстояние”. Това е способноста чрез силата на умът да се въздейства вързу движението или поведението на даден обект.

Предчувствия

”Сякаш кошмарите не бяха достатъчни. Сега виждам неща и когато съм буден? И тези видения или каквото там са стават все по-чести и болезнени!”

Предчувствията са знание за бъдещи събития, най-често трагични по своята същност. Най-често се проявяват като видения, по време на сън, а дори и по време на пълно съзнание. Силното чувство, че нещо ще се случи също влиза в тази категория. Историята многократно говири за предчувствия предупреждаващи за бъдещи събития.

Баншии

Баншито е същество от Келтската митология. Буквално преведено означава "призрачна жена".
Когато членове на обществото умрaт, жени изпяват традиционната траурна песен на погребениеята. Тези жени често се представят в английският като "оплаквачки". По традиция някои от големите келтски фамилии се асоциират с призрачните жени, които трябва да се появят на погребението, за да изпеят траурната песен. Историите разказват, че те се появяват ако смърта е настъпила далеч от дома, а понякога тяхната тъжна песен е първата индикация за трагичното събитие.
Когато тези разказвачки били преведени за първи път на английски, между баншиито и другите приказни създания били представени разлики които не съществуват в оригиналните (Ирландски или Шотландски)Келтски разкази. По същия начин погребалните песни се превърнали в печален плач или стенание чрез които се известява за настъпилата смърт. В тези приказки, дочуването на плачът на баншиито предвещава смърт в семейството, а виждането на баншии означава смърт за този който я е видял.
Баншиитата често са облечени в бяло и имат дълга бледа коса, която решат със сребърен гребен, детайл заради който често се бъркат с местните митове за русалките. Други истории ги обличат в черно или зелено със сиви наметала.

Ангиак

Според ескимоските предания, Ангиак е немъртво дете. Често на ескимосите им се налагало да изоставят новородените си деца в снега. Вярва се, че ако племето не се премести на нова земя, духът на детето ще се върне да ги преследва. С всяка своя визита детето става все по силно докато накрая събере достатъчно сили, за да се върне окончателно и да търсе отмъщение към възрастните.

Инфрачервен топлинен скенер

Инфрачервеният топлинен скенер е уред използван от изследователите на призраци за засичане и потвърждаване на "студени места" и за следене на температурни изменения между различните стаи. ИТС е неконтактен термометър който изпраща инфрачервен сигнал, той се отблъсква от повърхноста и връщайки се дава данни за температурата на обекта от който се е отблъснал.

Credit: sn.tv
Превод: Моя милост
ThePinkDuck
Something Wicked

Нещо извратено

“Албански, но легендите за тях датират още от Древният Рим.”

Щригата е албанско вампироподобно същество, което според вярванията често приема формата на зряла жена. Тя ловува главно пеленачета, убивайки ги като изпива кръвта им. “Хранят се от Spiro Vitae, Латински, което в превод означава "вдишване живот". Също като твоя живот- сила или субстанция.” Вярва се, че Щригата причинява много от наочакваната смъртност и болестите сред възрастните. Думата Щрига е производна на латинската Strix, "кряскащ бухал", така биват наричани летящите демони които атакуват само нощем. Нощем Щригата може да се превърне в нощна пеперуда, муха или пчела. Вярванията в Щригите съществували дори в ранните години на 20ти век. Повечето знания които има за Щригите идват от две книги написани от Едит Дърам, пътувала през Албания и други Балкански страни.

Безопасно откриване и убиване на Щрига

“Ще убием това чудо. Искам го мъртво.”

Един начин за създаване на талисман за предпазване от Щрига е да се проследи докато е в човешката си форма през ноща. След известно време тя ще повърне част от кръвта която е изпила от жертвите си. Според вярванията ако с част от тази кръв се намаже сребърна монета, завие се в парче плат и винаги се носи, то никоя Щигра не би могла да навреди на носещия талисмана.
Обикновенно Щригата живее инкогнито сред обществото. Като цяло е много трудно да бъде идентифицирана. Тя дори ходи редовно на църква, но може да бъде засечена тъй като няма да хапне и парченце от хлаба подправен с чесън. Щригата винаги ще отказва да яде каквото и да е съдържащо чесън. Втория начин за засичането и е като на входа на църквата се поставят кръстосани свински кости след като всички вече са влезнали вътре. Всички освен Щригата ще могат да излязат през тези врати.

Знания за Щригата

“Доктора каза, че телата на децата се изпразват”

Често смърта при новородените не е причинена от Щрига, а от прекалените опити на майката да предпази детето си. През втората половинан а 20ти век, Щригата често била обвинявана за случаите на внезапната детска смърт. Мяйките, вярващи, че предпазват новородените си от Щригата, всъщност "задушават" детето под огромното тегло на одеалата, причинявайки им проблеми в растежа и болнав вид поради липсата слънчева светлина и свеж въздух. Д-р Едит Дърам казва, че се е опитвала многократно да рзубеди майките, но те не могли да бъдат убедени да се откажат от традициите си.

Credit: sn.tv
Превод: Моя милост
ThePinkDuck
Sin City

Истанският Град на Греха

Ако сте като Дийн вероятно смятате, че истинският Град на Греха е поредица комикси или филмът на Робърт Родригес от 2005. Но реалният Град на Греха е нещо съвсем различно и датира от много по-рано.
Содом и Гомор били два града част от група от пет. В Библейски дни градовете били с общото наименование „Градовете на откровенноста”, и там се зародили първите истински неморални градове.
Говорело се, че жителите на Содом и Гомор вършели такива невероятни сексуални актове, насилие срещу съседите си, лакомия и какво ли още не, че Господ не само им обърнал гръб, но и ги унищожил.
Дали Господ избързал с присъдата си? Е, не и според текстовете. Първо изпратил два ангела в градовете, като ги помолил да намерят поне 10 праведни. Единственият проблем бил, че това била невъзможна задача – бил намерен само един. Градовете били обявени за извратени и били унищожени с огън и жупел.

Битие 19:24-25

24 Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето
25 Той разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения.


Останките от Содом и Гомор скоро бяха преоткрити, и доказателствата сочат, че наистина са изгорени. Дали от Господ? Оставям ви сами да решите.
Ровейки по-дълбоко в историите, става ясно, че жителите на „Градовете на откровенноста” се кланяли на същество наречено Ашторет – Богиня, която имала мъжки партньор на име Баал. Да ви звучи познато? Дали същите същества погубили Содим и Гомор не са нашите свещенник и барманка Кейси от Елизабетвил?
Дали наистина демоните са виновни за превръщането на еднин прекрасен град в ужасен? Дали наистина най-важен е човешкият елемент? Вие решете сами.

Паднали Ангели

Падналите ангели са същества, които някога са работели с Господ в Рая, но в последствие били прогонени. Рядко се споменават в Библията, но става ясно, че са били изгонени, защото или се опълчили на Господ или успорили власта му. Най-известният „паднал” е Луцифер/ Сатана.

Откровение 12:7-9
7 И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели
8 обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.
9 И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.


Credit: sn.tv
Превод: Моя милост
ThePinkDuck
Bedtime Stories

Братя Грим

Якоб и Вилхелм Грим са двама братя родени през 1812 г. в Ханау, малък град в Германия. След смърта на баща им и дядо им те остават на грижите на майка си в старата си порътена къща. Много хора вярват, че това е причината повечето им истории да се развиват около образите на майка или мащеха.
С наближаването на двайстата си годишнина, братята започнали да изучават лингвистика – предмет който в последствие ги довежда до увлечението им за събиране и публикуване на европейски народни разкази.
През 1837 и двамата се замесват в германски политически протест срещу отмяната на либералната конституция на Хановер от Крал Ърнест Аугустъс І. Поради естествеото на протестите им, двамата братя били уволнени от постовете си на професори, а Якоб бил депортиран.
В последствие, обаче, и на двамата им било позволено да се върнат в Берлин, където днес са погребани.

Истината отвъд Приказките

Много хора мислят, че разказите на братя Грим винаги са били сладки истории за лека нощ, които четем и днес – но всички те грешат. Историите събирани от братята далече не са подходящи за деца, в повечето случаи са били жестоки и изпълнени с наслилие.
Якоб и Вилхелм започнали да събират народни приказки през средата на 1800. Канили заселници и аристократи от средната класа в домът си, за да могат да ги разпитват за истории предавани в семействата им от векове. Публикациите започнали по-късно и продължили с години, макар, че много промени били нужно, защото материалите не били подходящи за деца. В последствие историите се превърнали в такива каквито ги знаем днес.

Някои от най-популярните истории на братя Грим са:

Пепеляшка
Червената шапчица
Хензел и Гретел
Трите прасенца
Спящата красавица
Снежанка

Призрачни кукловоди

Лилиан Бейли (преживяване извън тялото)

Лилиан Бейли била медиум способен да изпада в дълбоки трансове, можела да напуска тялото си и така да позволява на друг дух да се всели в тялото и. В общи линии, Лилиан оставяла тялото и да бъде използвано като проводник на преминалите отвъд да влизат в контакт с живите, най вече възлюбените си.
Сред клиентите на Лилиан имало много известни личности от онова време, включително Мерл Оберон, Мае Уест и британската Кралица Майка!
Лилиан имала двама основни спиритични водачи. Уилям Хедли Уотън (Пазач капитан от пехотната кралска гвардия убит във Франция през Първата Световна Война) и цейлонско момиченце, което обичало да се обръщат към нея с "кукло".
Лилиан написала и две книги: "Учения през медумнауката с Лилиан Бейли" и "Смъртта е нейният живот".

Credit: sn.tv
Превод: Моя Милост
Gossip Girl
Red Sky At MorningКралица Мери

Кралица Мери е един от най-известните призрачни кораби. След пенсионирането на кораба през 1967, той е поставен като туристическа атракция в Лонг Бийч, Калифорния. Много от стаите са обитавани, а и много очевидци докладват за странни преживявания на кораба.

Следващите клипове са част от разследването на предаването "Ghost Hunters" отностно Кралица Мери:
Част 1, Част 2, Част 3, Част 4, Част 5.

Мария Селесте

Мария Селесте е оригинално построен като Амазон в Нова Шотландия през 1861г. През 1867 е преименуван на Мария Селесте след много премеждия. През ноември 1872 той напуснал Ню Йоркското пристанище на последният си круиз.

През декември 1872 той бил намерен носещ се покрай португалския бряг. Стоката си била на борда, но никой никога повече не видял пътниците. Имало знаци за евакуационно напускане, върху спасителната лодка. Никой не знае какво е станало. Единствените догатки към случилото се са кървави следи по перилата и окървавен нож под леглото на капитана.

Летящия Холандец

Летящия Холандец бил хванат по време на завръщането си в Холадния от Далечния изток, от разрушителна буря в открито море. Капитан Ван Дер Декен и екипажът му с часове се борили с морето, в отчаяни опити да се измъкнат живи и здрави от бурята. Битката била губеща и Летящия Холандец се забил в подводни айзберги. Усещайки смъртта, Ван Дер Декен извикал: "Ще съм капитан дори и ако трябва да плавам до Деня на Страшния съд." Така той прокълнал себе си и екипажа си да плават до края на вечността, призрачен кораб управляван от мъртви.

Ако вярвате в легендата, не се надявайте да видите кораба, защото всеки, който го види умира от ужасна смърт.

Байчимо

Байчимо бил товарен кораб построен за Хъдън Бей в Швеция през 1914. Той бил използван за замяна на провизии с местните обитатели на остров Виктория в Норвежко море.

На последното си пътуване Байчимо заседнал в ледовете и половината екипаж замръзнал, докато другата половина се опитвала да измъкне кораба от ледовете. Малко по-късно и те заспали, а Бейчимо потънал.

Няколко дни по-късно той бил видян да се носи в морето на 45 мили от мястото, където потънал. Товарите били свалени и корабът бил зарязан. Той продължил да плава и от време на време се появявал, предвещавайки лошо време и бури. За последен път е видян в Бюфортско море през 1969г.

Оурънг Медън

Орънг(Оурънг, Ориндж) Медън бил товарен кораб, който плавал около Втората световна война(1948). Тогава той изпратил ужасно съобщение до базата:
Всички офицери и капитана-мъртви. Вероятно цял екип мъртъв. Аз умира.
-Непознат, Ориндж Медън, Жертва

Спасителите намерили кораба близо до Индонезия. Целият екип бил мъртъв, застинали в ужасяващи позиций. "Извадени зъби, кожата на горната част на лицето обърната наобратно, ужасени." Никой не знае какво са видели моменти преди да умрат. Хипотезите включват НЛО и небесни духове.

Секунди след тези изключителни открития корабът избухнал в пламъци, принуждавайки спасителите да напуснат. Минути след това Орънг Мейдън избухнал пред очите им.

СС Уотъртаун

Умираш в морето, оставаш в морето.
През декемрви 1924 двама от екипажа умряли при странни обстоятелства на нефтеният танкер СС Уотъртаун. Те били погребани в морето, далеч от Мексиканския бряг.

На следващия ден, "преди обяд се появили две лица в морето, седели зад борда и махали около 10 секунди, след което изчезнали."

Доста мъже от екипажа докладвали, че са видели лицата. Капитанът Кийт Трейси се явил пред комисия в Ню Орлеанс, но те му предложили да заснеме лицата, ако ги види отново.

Инфо: sn.tv/Dean5339
Превод: Gossip Girl
Marissa Cooper
Сега съм на 2ри сезон и ми е интересно, но на моменти ме побиват тръпки от някои епизоди.
devil89
Като любител на свръх естественото съм чел много много литература за свякакви създания и магии
нека поясня и аз малко
ДЕМОН
Демоните се смятат за пратеници на самият дявол сатана и който както го знае, открива своята форма когато пожелае, притежава огромни и разнообразни сили като да оправлява човешко съзнание, да обладва тяло на човек, животно, мойе да изсмуква жизнените сили
Появява се след призоваване на нечии дуг от неопитни хора или след извикването му на този свят от вещери/ вещици и магьосници.
Силно своенравни, некотролируеми
tru
Много интересни статии , благодаря много на всички за споделянето.
Dju`to
Аз пък срещнах едни други информацийки, особено относно ангелите /паднали и непаднали/

Сигурно малко от вас са чували за ”Книга на Еноха”. Тя е намерена като свитък в Мъртво море. Жанрово книгата се отнася към апокалипсисите. Тя се разделя на няколко части.

В книгата се казва, че Тайнственото знание е било разкрито на хората от падналите ангели. Това тайствено знание е популярно като „Тайната на вселената”.

Фениксът е препратка към книгата на Еноха.

Phenex / Feenix / Phoenix е паднал ангел заедно с Луцифер. Той служи в ада и се надява да се завърне на седмото царство след 1, 200 години, както споделя на цал Соломон. Феникс е демон, който променя формата си, поет със сладък детски глас. В много религии се смята, че пеенето му командва 20те легиона на духовете.

Има 3 разделения на ангелите, ще ви запозная само с първия и то най-вече с първите два вида ангели, тъй като само за тях намерих информация.

Серафими - Те имат по 6 крила. Серафимите са ангели, които се възпламеняват. Те са първи в йерархията заради любовта им към бог. Те регулират небесните царства.
Луцифер е серафим.

Херувими - Те са пазители на светлината и звездите. Въпреки че не са на Земята, могат да усещат земното. Имат четири лица – на орел, на вол, на лъв и на човек.

Именно Херувим и трон са пазели пътя към Дървото на Живота.

Феникс е бил трон.


Троните от всички ангели са най-близко до духовното съвършенство. Те са живите доказателства за жертвеността на Господ.


Нефилимите са деца на човек и паднал ангел.

Когато Бог вижда слабостта на хората, сърцето му е изпълнено с болка и затова решава да убие това, което е създал. Слабостта на нефилимите им коства много. Бог казва на ангела Габриел да предизвика гражданска война и избира Енох, за да каже на падналите ангели присъдата за тях и техните деца. Бог не дава мир на ангелите, те са оковани във вериги. Нефилимите са унищожени във войната, предизвикана от Габриел.
ThePinkDuck
It's The Great Pumpkin, Sam Winchester

Историята на Хелоуин

Историята на Хелоуин датира още от врмето на древните Келти и фестивала на Самхейн. Келтите са живяли преди близо 2000 години, в днешна Ирландия, Обединеното кралство и южна Франция. Фестивала на Самхейн се празнувал на 31 октомври и с него се отбелязвало края на лятната жътва и началото на зимата. Това време често било свързвано със смърта, тъй като хоратя вярвали, че е ноща преди новата година границата между света на живите и този на мъртвите се размива. Реещите се призраци създавали проблеми, увреждали посевите и също така правели по-лесно предвиждането на бъдещето. Вярва се, че тези истории за това което предстои са дали началото на разказите за „призрачните истории”. Един от друидските ритуали по времето на Самхейн е било построяването на огромна клада около която хората се събирали, носещи маски обикновенно от животнски глави и кожи, за да хвърлят посеви в огъня и да принасят животни в жертва на договете. Келтите носели маски и за да не бъдат разпознвани когато напускат дома си вечер по тъмно.
Около 43г сл. Хр. Римляните нападнали и завладяли келтите и техните тадици се селли с римските празници Фералия и Понома. Фералия е празник в чест на благополучното преминаване в отвъдното на умрелите. Понома се празнува за да умилостиви римската бодиня на плодоровете и градините, чийто символ е абълката, от където идва и играта с ловът на ябълки с уста.
Подобно на това в което католическата църква превърнала езическия празник Коледа, смятали по-късно да направят това което в днешни дни знаем като Хелоуин. Папа Бонифис провъзгласил 1ви Ноември за ден на Всички Светци, ден да се почитат светците и матриархите. Този ден често бил наричан като „Деня на Вси Светий”. Ноща преди деня на Вси Светий, станал известен като „навечерието преди Вси Светий или Хелоуин . (бел ред. Тук трябва да отбележа, че на английски този момент имам алко повече смисъл. Навечерието е ‘All Hallow’s Eve’ или на кратко “Halloween”.) През 1000 г сл. Хр. Нов ден за празник се появил „Денят на всички души”, на 2ри Ноември се почитали мъртвите с огромни огньове, паради и костюми вариращи от ангели до дяволи. Комбинацията от тези 3 дни заформя ‘Hallowmass.’ (нещо като множествено число на Вси Светий )
‘Денят на всички души’ в Англия започнал практиката с „почерпка или пакост”. По време на фестивала бедните граждани често молели за храна и семействата им давали „сладки за душата” в замяна на обещанието им да се молят за починалите роднини на семейството. Тази практика била подкрепена от църквата, която окуражавала хората да заменят с този акт оставянето на вино и храна за духовете. Това „раздаване за душите” по-късно почва да се практикува от децата и се превръща в това което е днес.

Хелоуин идва в Америка

Европейци започнали да емигрират към Америка. Смесването на европейските обичаи и вярвания с тези на индианците е това което днес познаваме като Хелоуин. Първият празник на който с тържества се празнува жътвата, разказват се истории за мъртвите и бъдещето, хората пеят и танцуват цяла нощ. Празника бил изключително популярен в южните колонии като Вирджиния, защото те вярвали в магията и вещерството. Окултното било голям аспект от живота им.
В края на 19 век пристигането на още ирландски имигранти продължило да посилва Хелоуин. Те донесли със себе си ритуалите да се събират заедно със съседите си в нечий дом, седейки до късно през ноща, разказвали си страшни историй и играели на игри за предсказване на бъдещето. Ирландците донесли и ритуала с издълбаването, използвайки американски тикви. Хора започнали да се маскират и да обикалят от къща на къща за да просят сладки или пари.
С течение на времето празника загубва част от плашещите си аспекти и става по-приятелски за децата и по-комерсиален. През тези години възрастните все по-малко се интересували от празника и той останал главно за забавление на младежите. Те от своя страна започнали да практикуват някои от разрушителните ритуали на празника, като вандализъм и палене на огньве, за пример „Адската нощ” в Детройт. Тези действия предизвикали страх в родителите и властите които се опитвали да държат празника под око.
През 70те започнали да се носят слухове за бръзнарски ножчета и отровни сладки по време на „пакост или почерпка” ноща. До някъде има истина в тези истории, но по-голяма таст е измислица. Бръснарски ножчета били намерени в някои ябълки, но никой не е умрял от тях. Ужасът зад отровените от непознати сладки, също е от части реален, но голяма част от тези убийства всъщност били извършени от член на семейството.
Днес Хелоуин е вторият най голям комерсиален празник в САЩ. Изчислено е, че хората годишно харчат около 6,9 млрд за празнуването му.
Undisclosed Desires
Witch Hunt Аз извадих един материал за вещиците(Бабите Яги).Дано да ви хареса.

Вещици(Witches)Баба Яга е славянско митично същество описвано като стара зла жена с магически способности. В повечето случаи е просто славянско име за вещица имаща същите харакеристики като западната си братовчедка (метла, къщичка на кокоши крака).

В Италия нейното съответствие е Бефана (Befana). Смята се, че през нощта срещу 6 януари Бефана пуска през комина чорапчета пълни със сладкиши за добрите деца и въгленчета за непослушните. В Италия 6 януари е официален празник.

Използва се за сплашване на децата, когато са непослушни. Заплахата е, че Баба Яга (или Дядо Яг) ще дойдат да ги отнесат в голям чувал. В нашата митология образът ѝ се свързва със зли магии. Малките деца се страхуват от нея, защото тя ги яде в големи казани, а възрастните - защото им прави магии и заклинания. В руската митология тя се носи по небето в хаван, като гребе от него с метла.

Образът на Баба-Яга е широко разпространен в съвременните приказки, а от 90-те години на 20 век и в руския фентъзи жанр. В частност този образ се среща при Андрей Белянин в цикъла произведения "Тайните служби на цар Грах". В повестта "Лукоморие" на А. Аливердиев за първи път в съвременната литература се хвърля светнила на детството и младежките години на този персонаж.Източник:Уикипедия
Превод:Моя милост
Това е "lo-fi" версия на нашия форум. За да видите пълната версия, моля натиснете тук.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.