Помощ - Търсене - Потребители - Събития
Пълна версия: Биология: Прокариотна Клетка
GGbit.info > Дискусии > Образование и наука > База данни > Енциклопедия
vIkToRsHeFa
Името на прокариотната клетка произлиза от гръцките думи pros(До, преди, примитивен) karyon(ядка, ядро). Прокариотите са едно клетъчни организми и за разлика от еукариотите нямат обособено ядро счита се и че те се появяват преди тях като първоначалната форма на организмите на земята са бли те със техните представители бактериите. Прокариотните клетки не образуват многоклетъчни организми а само едноклетъчни и понякога образуват колонии от много еднакви клетки, но реално единственото което ги сплотява е това че просто не са се разделили напълно при клетъчното деление или посредством външната среда която ги сплотява rolleyes.gif
Прокариотната клетка се състои от клетъчна мембрана, цитоплазма и генетичен материал.
IPB Image

1. Клетъчната мембрана се състои от мезозоми които увеличават повърхноста й и клетъчна стена изградена от полизахариди които придават форма и имат защитна функция за клетката като я предпазват от външни влияния.
2. Цитоплазмата се състои от цитозол, органели и включения. Тя е основната част на клетката и по принцип заема най-голямо пространство.
3. Генетичният материал се състои от нуклеотиди и плазмиди като неговата цел е съхранение на информацията за клетката и нейното развитие.
Има няколко вида прокариотни клетки под формата на Бактерии, Циано бактерии и зелените водорасли.

Бактериите са разделени на няколко вида кълбовидна (коки), пръчковидна (бацили, клостридии, спирохети, псевдомонади), извита/спираловидна/ (вибриони, спирили, спирохети). Характеризират се със няколко стандартни черти:
а) Размножаване - След удвояването на ДНК,бактериината клетка се разделя на 2 еднакви половини. Следва ново удвояване на ДНК и ново делене. При благоприятни условия цикъла се повтаря на всеки 20 минути.
б) Устойчивост - За своето съществуване бактериите изискват благоприятни условия( хранителни вещества, влага, кислород и топлина). Когато тези условия липсват бактериите(бацилите) обаче образуват спори, които им помагат да се приспособят.
в) Разпространение и значение - Намират се във почвата и въздуха и имат голямо значение като редуценти(от 9 клас) със силно изражение във почво образуването под формата на генератори на полезни вещества като редуценти и спомагат за почистването от разсителни и животински остатъци. Също така участват във преобразуването на целулозата(Целулозна бактерия)

Цияно бактериите пък биват мембранни(хлорофил) и ензими(фотосинтезата) те са по големи от микоплазмите и от обикновенната бактерия около 5 пъти... smile.gif

Автор: Екатерина
Обработил: ViKtOrShEfA
Relevant Advertise!
vIkToRsHeFa
Обща структура на прокариотна клетка и структурата на еукариотна клетка (фигура 2) :

IPB ImageIPB Image
Това е "lo-fi" версия на нашия форум. За да видите пълната версия, моля натиснете тук.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.