Printable version of Entry

Click here to view this entry in its original format

Превоз, транспорт и логистика

Превоз на товари, логистика и спедиция

Транспорен Логистикс връчва групажни услуги от и до типични дестинации в Европа,Турция и направлението. Употребявайки в предвид нарасналите потребности на клиента, ние уреждаме всички транспортни заслуги като събиране и групиране на артикулите.Спедиторската дейност на творчеството покрива както международен, така и вътрешен транспорт. Ние стопанисваме превозвачи, които диференцирано превозват артикули до уютните предопределения и са запознати с техните натури.

В съответствие с светските изсквания, изнамираме http://transcapital.bg/bg/services/view/auto.html на тегоби от всякакъв клас ADR. Товарен пренос на мястото на зоната Товарене, заповед и укрепване на багажа.Транспорт в центъра на София.Поставяме с различни видове товарни бусовев контакт 1500 кг. с величина като се почне от 9 м3 в контакт 17 м3 за предоставянето на качествени транспортни услуги и глезене на Вашите желания и нужди из пренос, по същия начин и скомпетентен служители, който гарантира мир, неотложност и адекватнопозволение на Вашите транспортни страдания.Kaрго съдействия из летище София съседно Вашиятквартира, магазия, магазин,търговски обект.Транспорт на стоки,мебели и багаж.Интимна независима класа , която в образните две години държание здравата с все сила в сферата на превоза и спедицията. Посредством тежкия професионализъм на нашите архивари и задачата на към клиентите, ИА Забрава ЕООД успява да си създаде сметка на секретен и обичан партньор. За да осигури безпроблемния предаване на вашите товари ИА Унес ЕООД разполага със самобитен автопарк от нови автомобили, отговарящи на изискванията на EC. Разполагаме с високообемни и бордови автомобили, също тъй и такива за превозване на опасни товари.

Всеки измежду автомобилите ни се управлява измежду относно 2-ма водачи, което гарантира сигурността на пратките и спазването на уговорения срок за доставка.Транспорт като се почне от депа и магазини.Укрепване на товара в транспортното средство.Транспортиране на строителни вещества.Превоз на произволи на палета и в загъван форма като се почне от съкровищници.Извозване и мятане на строителни и битови отпадъци.

Powered by IP.Blog
© Invision Power Services